De beste kwaliteit voor de laagste prijs

Na het verdwijnen van de GBIO-subsidie is er voor ondernemingsraden meer aanleiding om bureaus op prijs en kwaliteit te beoordelen.
Daarom de volgende tips:
  • Als kwaliteit de belangrijkste weegfactor is, 
    ga dan op zoek naar de bureaus met de beste reputatie. Maak gebruik van uw netwerk, bijvoorbeeld de ambtelijk secretaris via de collega's van de VASMO. Bepaal vooraf waaraan u kwaliteit toetst: gecertificeerde trainers (CMC), niet alleen trainer maar ook ervaren adviseur, gecertificeerd bureau (aangesloten bij de OOa), inzicht in de wijze waarop het bureau zijn interne kwaliteit bewaakt en ontwikkelt, de wijze waarop maatwerk vorm krijgt.

  • Als de prijs een belangrijke factor is, maar ook kwaliteit een rol speelt, 
    laat dan iemand (bijvoorbeeld de ambtelijk secretaris) drie bureaus uitzoeken die elk een prijssegment vertegenwoordigen - hoog, midden en laag. Nodig de drie bureaus uit voor een gesprek. Houd degenen die met de bureaus spreken, onkundig van de tarieven, zodat zij een keuze maken op basis van hun indruk van de kwaliteit. Maak daarna de tarieven wel kenbaar en maak dan een uiteindelijke keuze.

  • Als een lage prijs de belangrijkste afwegingsfactor is, 
    zoek dan de goedkoopste bureaus, nodig er daarvan drie uit en ga daarmee in gesprek.

Onze ervaren adviseurs zijn opgenomen in het register van gecertificeerde medezeggenschaps­opleiders RMZO.
Het register is opgezet door de Branchevereniging Medezeggenschap en de Beroepsvereniging voor Medezeggenschap, om een kwaliteitskeurmerk in de markt van medezeggenschap te bieden.

De Beuk is ACP geaccrediteerd. Accredited Consulting Practice is de accreditatie door de Orde van OrganisatieAdviseurs, gebaseerd op een professionele standaard en gedragscode die zijn getoetst aan de internationale 'World Class standards' van de International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI).

Het juiste bureau kiezen


Actuele OR-trainingen

Vernieuwende vormen van medezeggenschap
Voorbeelden en praktijkervaring over medezeggenschap op de werkvloer bevorderen en over bestuurders die participatie van medewerkers mede vorm geven. 

De arbeidsvoorwaardenlift
Meer invloed op arbeidsvoorwaarden door de OR.

Duurzaam personeelsbeleid met flexibele medewerkers
Hoe kan de OR medewerkers voorbereiden op veranderingen in de arbeidsmarkt en verdere flexibilisering? 

Onze MZ  trainers zijn ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps­onderwijs (CRKBO). 
Daarmee zijn we erkend als private onderwijsinstelling en zijn onze trainingen vrijgesteld van Btw-heffing.