Synchroon coaching voor het DB van een ondernemingsraad
De voorzitter en secretaris van de ondernemingsraad geven leiding aan de OR
als geheel, maar niet in een hiërarchische relatie. Daarom is groepscoaching
een passende en effectieve manier om de OR-leden aan te sturen.

De Beuk heeft een nieuw instrument geïntroduceerd om het dagelijks bestuur te ondersteunen bij deze functie: synchroon coachen ofwel 'coachen met het oortje'. Onze trainer/adviseur staat bij een OR-vergadering via een directe radioverbinding in contact met de voorzitter en de secretaris en geeft hen meteen feedback op hun interventies. 

Coachen
met het oortje


coachen met het oortje

Leertraject

om voorzitter en secretaris op te leiden tot groepscoach 

•   Een dag theorie aan de hand van literatuur, oefening van vaardigheden en vaststelling van voorlopige leerdoelen.
•   Een startsessie waarin een OR-vergadering wordt gefilmd. In de nabespreking onderzoeken we of de leerdoelen aansluiten bij wat er in de praktijk wordt geconstateerd.
•   
Verscheidene sessies met synchrone coaching. De coach staat via een zender in verbinding met de voorzitter en de secretaris en fluistert hen korte instructies in die te maken hebben met het leerdoel. Daarnaast maken we video-opnamen die we benutten bij de nabespreking. 
•   Intervisiebijeenkomsten met andere DB's die de leergang volgen, indien praktisch mogelijk.
 

Ervaringen met synchroon coachen
Binnen de medezeggenschap is coaching met het oortje nog geen bekend fenomeen, maar er is een uitgebreide praktijk met synchroon coachen in het onderwijs bij lerarenopleidingen. Uit onderzoek blijkt dat studenten tevreden zijn met deze manier van begeleiden bij hun praktijkstages.

  • ondersteunend en nuttig (Rock, 2007)
    De studenten konden de feedback via het oortje zonder haperen toepassen. Door de onmiddellijke feedback en de direct zichtbare effecten van hun aanpassingen leidt de reflectie achteraf ook tot betere inzichten.

  • bruikbaar en positief
    Aanvankelijk waren de studenten bang dat de feedback hen zou afleiden en hun prestaties negatief zouden beïnvloeden, maar als ze met de oortjes gewerkt hebben, veranderen ze van mening. Daarbij kan een rol hebben gespeeld dat ze niet alleen correcties te horen kregen, maar ook aanmoedigingen.

  • effectief (Farrell en Chandler, 2008)
    De studenten kregen een betere band met hun groep en met hun coach. Synchrone coaching was voor studenten en coach werken als team aan verbetering van hun manier van lesgeven. Ze ontwikkelden samen inzicht in wat in specifieke situaties en bij specifieke studenten de meest werkzame feedbackboodschappen zijn. Ook konden ze in de nagesprekken gerichter zoeken hoe de studenten tijdens een volgende les problemen konden aanpakken.

Meer informatie

Neem contact op met

Dick Termond

06 51 22 36 07

dicktermond@beuk.nl