Sterke ondernemingsraad door kennis, inzicht en vaardigheden
In onze trainingen combineren we teambuilding, kennis en inzicht vergroten en vaardigheden aanleren. We maken uw OR tot een sterk team, dat een duidelijk doel voor ogen heeft, dat elkaars kwaliteiten kent en aanvult, dat enthousiast en met overtuiging stáát voor de belangen van de medewerkers en de organisatie.
De basis van effectief OR-werk is een goede onderlinge samenwerking. Doelgericht doordat de leden weten wat voor soort OR ze willen zijn en wat ze willen bereiken. Plezierig doordat de leden elkaars meningen respecteren en competenties benutten.
Beuk-trainingen richten zich op de stappen bij elk aan te pakken OR-onderwerp:
wat weten we, wat vinden we en hoe kunnen we ons advies overtuigend brengen.


Training en teamontwikkeling

Training en teamontwikkeling

Actuele thema's

Aanbestedingen
Welke rol kan de OR spelen bij de aanbestedingen WMO?

Zelfsturing
Wat wordt de positie van de OR als de verantwoordelijkheid lager in de organisatie komt te liggen?

Communicatie

Communicatie is het hart van de medezeggenschap. De OR communiceert met de bestuurder,
de achterban en ook onderling. Lees de terugblik op een tweedaagse training over communicatie, feedback en gespreksmethodieken.

Uitzoeken, reflecteren en doen
In onze trainingen zit ruimte voor ontdekken, verbanden leggen en uitproberen. 
We geven heldere uitleg (inhoudelijke feiten, theoretische inzichten en praktische instructies) en leggen het accent op toepassing.

• uitzoeken:
Hoe zit het precies? Over welke informatie beschikt de ondernemingsraad? Wat is de context, wat speelt er in de sector, met welke externe ontwikkelingen krijgt de onderneming te maken? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van de wet- en regelgeving? Hoe wordt er in de organisatie over het onderwerp gepraat en gedacht? Welke rechten geeft de WOR? 

reflecteren:
Wat vindt de ondernemingsraad ervan? Welke invalshoeken zijn het belangrijkste? Welke argumenten wegen het zwaarst? Wat voor consequenties hebben de verschillende keuzes? Hoe zal de bestuurder reageren op onze opstelling? Hoe zal het vallen bij de collega's?

doen:
Hoe presenteert de ondernemingsraad zijn standpunt? Bij vaardigheden oefenen gaat het niet alleen om onderhandelen en een presentatie houden, maar om alle competenties die de OR-leden in hun medezeggenschapswerk nodig hebben, zoals effectief vergaderen, communiceren met de achterban, feedback geven en ontvangen, financiële stukken lezen.


Slag verder dan training: vernieuwing MZ

Als de huidige medezeggen­schaps­vorm niet voldoet of OR en bestuurder meer betrokkenheid
van de medewerkers willen,
kunnen we gezamenlijk zoeken naar manieren voor vitalisering.
Lees meer