Communicatie door de OR: terugblik op een tweedaagse

Communicatie is het hart van de medezeggenschap.
De ondernemingsraad communiceert met de bestuurder, in de Overlegvergadering en informeel daarbuiten.
De ondernemingsraad communiceert met de achterban: de OR wil weten wat er speelt en koppelt terug wat er met de bestuurder besproken is.
Maar ook binnen de OR zelf vinden discussies en dialogen plaats.
Reden voor de OR van Neste Oil om in een training twee dagen met communicatie aan de slag te gaan.


Communicatie
door de OR

Meer informatie

  Wilma Ruis
  06 533 16 829

  06 82 05 84 55
  Feedback: toren bouwen

  Communicatietips


  IK
  Het eerste onderdeel staat in het teken van hoe elk OR-lid zelf communiceert.
  Door verschillende oefeningen krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen communicatievoorkeuren en begrijpen ze beter hoe ze bij een ander overkomen.
  Bij de zoektocht naar wat de deelnemers zelf belangrijk vinden in hun wijze van communiceren, komen dingen naar voren als 'iemand een compliment durven geven' en 'als je iets niet eenvoudig kunt vertellen, begrijp je het zelf niet goed' en 'niet bang zijn voor meningsverschillen'. 

  WIJ
  Daarna volgt een onderdeel over communicatie binnen de OR.
  De deelnemers oefenen met hoe je elkaar feedback kunt geven. Het uitgangspunt bij feedback is: datgene wat wordt gezegd, wordt gezegd door degene die het zegt. Feedback is een gelegenheid om te leren, omdat iemand je zijn/haar blik op de werkelijkheid geeft.
  Een van de feedbackoefeningen is met een groepje een toren bouwen met spaghetti en marshmallows. Dit lijkt een kinderlijk eenvoudige opdracht, maar ongekookte spaghetti is erg breekbaar. Na 25 minuten staan er verschillende bouwsels, waaronder een prachtige hoge toren. Het geheim: elkaar feedback geven en samenwerken - anders lukt het niet!

  ZIJ
  Dit onderdeel gaat over communicatie met de omgeving van de OR, zoals de bestuurder en de achterban.
  We behandelen drie gespreksmethodieken en oefenen die in de praktijk.
  De dialoog is erop gericht om samen een antwoord of een oplossing te vinden. Kenmerken: heel goed naar elkaar luisteren, vragen stellen om verduidelijking te krijgen en geen oordeel vellen.
  In een discussie probeer je elkaar te overtuigen. Kenmerken: zorgen dat je de mening van je gesprekspartner begrijpt en die beïnvloeden door er een ander licht op te werpen met feiten en voorbeelden van eigen ervaringen.
  Bij een debat gaat het om winnen. Kenmerken: je eigen standpunt met argumenten onderbouwen en die van je tegenstander onderuithalen.
  Na de oefeningen bespreken we welke communicatievorm het beste past bij deze OR. Het lagerhuisdebat mocht dan een enerverende exercitie zijn geweest - de dialoog is toch de manier waarbij de ondernemingsraad zich in het dagelijkse werk het meeste thuis voelt.