Medezeggenschap die past en inspireert
In moderne organisaties krijgt zeggenschap van de medewerkers veel aandacht. 
Dan is het ook logisch om de formele vertegenwoordiging van de medewerkers, 
de medezeggenschap, te vitaliseren. 
Soms komt vernieuwing van de medezeggenschap 'bij toeval' aan de orde, wanneer de OR en de bestuurder voor een bepaald onderwerp de betrokkenheid van de medewerkers willen vergroten. Soms is het onder de loep nemen van de medezeggenschap een bespreekpunt op zichzelf.

De Beuk organiseert 'het goede gesprek' over welke vorm van medezeggenschap past bij situatie, cultuur en ambities van de onderneming. Vorm volgt inhoud. 

Vernieuwing
van de medezeggenschap


Vernieuwing van de medezeggenschap

MZ-Samen methodiek

Lees meer over hoe MZ-Samen (nog steeds een krachtige manier om de medezeggenschap te vernieuwen) zich heeft ontwikkeld en uit welke stappen de methodiek bestaat:
MZ Samen geschiedenis en methodiek.

MZ-Samen video

MZ-Samen was de noemer die we kozen voor het zoeken naar inspirerende nieuwe medezeggenschapsvormen.
Nu is het heel gebruikelijk dat OR en bestuurder dit gezamenlijk oppakken. 
Bekijk de video.

Hilversum als voorbeeld

De medezeggenschap in de gemeente Hilversum heeft zich heruitgevonden en functioneert al jarenlang succesvol. 
Lees het vermakelijke en heldere boekje Papadag dat de Centrale Regiegroep Hilversum uitbracht en het artikel in OR-informatie.
Maatwerk medezeggenschap
Het vinden van de passende vorm voor de medezeggenschap is altijd maatwerk. Een succesvol model van de ene organisatie is niet zomaar te kopiëren bij een andere onderneming.
De Beuk gebruikt de MZ-Samen methodiek en brengt best practices in van medezeggenschapsvormen waar we aan hebben meegewerkt. Maar waar het om gaat, is dat OR en bestuurder en medewerkers met elkaar in gesprek gaan over wat ze willen bereiken, waar ze warm voor lopen en hoe dat te regelen is.

We zien in de praktijk twee aanvliegroutes om de medezeggenschap te vernieuwen: beginnen bij 'de vorm van nu' en beginnen bij 'de inhoud van straks'. 

Vanuit nu

De OR bespreekt in de organisatie wat men van de huidige medezeggenschap vindt:  waar zijn medewerkers enthousiast over, wat vinden ze niet goed gaan en welke verbetersuggesties hebben ze, waar zouden ze zelf aan willen meewerken?
De Beuk zet hiervoor het instrument van focusgroepen in. Die leveren niet alleen een schat aan inhoudelijke ideeën op, maar ook versterkt het middel zelf al de relatie met de achterban. De OR laat daarna zijn werkwijze en vaak ook de inrichting van de medezeggenschap meer aansluiten bij de wensen vanuit de organisatie.

Vanuit straks
De OR verdiept zich in de ontwikkelingen waarmee de onderneming naar verwachting te maken zal krijgen en bedenkt welke strategische keuzes aan de orde zullen komen. Door daar een mening over te formuleren ontwikkelt de OR een eigen visie op het toekomstige beleid. De Beuk gebruikt hiervoor de methode van scenarioanalyse. Op deze manier maakt de OR de medezeggenschap proactief.
De inhoudelijke lijn is de inspiratiebron voor de aanpak die de OR kiest en zal ook betrokkenheid van medewerkers mobiliseren.

Nieuwe ambassadeur

Ruud Vreeman is Gerdi Verbeet opgevolgd als ambassadeur Participatie en Medezeggenschap. Lees hier zijn artikel 'OP, voor het Rijnlandse model'.

 

Blog Sociaal plan

Wilma Ruis schrijft over met OR en bestuurder werken aan een sociaal plan dat rekening houdt met de maatschappelijke context.  
Lees de blog Voor elke boom.


Uit onze praktijk:

• Bij pensioenverzekeraar Timeos realiseerde de OR zich dat zijn werk alleen zinvol is als de raad het speel-veld rondom de eigen organisatie erin betrekt. Het is daarom een strategische OR geworden. We maken regelmatig een dynamische analyse en een scenarioanalyse om de omgeving te blijven snappen.

• Bij multinational Neopost steekt de OR juist geen energie in alle beleid dat van buitenaf wordt opgelegd en richt de raad zich op intern goed luisteren wat er speelt en daar verbeteringen bij zoeken.

• Bij zorginstelling Aveleijn pakten we de vechtcultuur aan. Oude wonden helen, wantrouwen verhelderen, begrip kweken voor elkaar. Nu is er een vruchtbare samenwerking binnen de OR en met de bestuurder.

• Bij corporatie Wonen Limburg was een nieuwe medezeggen­schaps­vorm ingevoerd, maar leek de fut eruit te zijn. Met focus­groepen onderzochten we waar dit aan lag en kwamen we tot een taakopvat­ting en een samenwerkingsvorm die past bij de omstandigheden.