YouTube-video


MZ-Samen: voorbeeld van vernieuwing medezeggenschap

Betrokkenheid,
betekenis en plezier

Betrokken werknemers vormen
het goud van een organisatie. 
Grotere betrokkenheid van de medewerkers staat bovenaan
het verlanglijstje van bestuurders,
HR-managers en ondernemings-
raden.
Werknemers zelf ervaren hoe
hun betrokkenheid bij de organisatie meer betekenis aan 
en plezier in hun werk geeft.