Het onderzoek
In 2012 deed Karen Zabel voor haar studie Bedrijfskunde, specialisatie Management Consulting, onderzoek naar de deskundigheidsbevordering van ondernemingsraden.
Ze interviewde trainers/adviseurs van
De Beuk, woonde een aantal OR-trainingen en adviesgesprekken bij en vroeg de ondernemingsraden die hierbij betrokken waren, wat zij van De Beuk en hun trainer/adviseur vonden.

Arkin

• Enthousiast en motiverend
• Facilitator, heeft touwtjes in handen zonder te overheersen
• Respectvol en vertrouwd
• Gericht op proces / ontwikkeling 
• Stevig genoeg om mensen aan te spreken op afspraken


De Hartekamp Groep

• Concreet - zegt wat hij denkt
• Coachend en ondersteunend
• Open en makkelijk benaderbaar
• Geeft voorzetjes, maar laat de OR zelf naar oplossingen zoeken
• Gericht op proces, niet op model
Zuidwester

• Eerlijk en recht door zee
• Geeft ruimte om het zelf te doen
• Zet de OR aan het denken
• Helpt stapje voor stapje verder te komen
• Erg prettig om mee samen te werken


Siza

• Echt van het participeren van medewerkers
• Durft eigen mening te geven
• Prikkelend: zet aan het denken
• Goede relatie met bestuur
• Pakt dingen net iets anders aan
• Draagt bij aan ontwikkeling OR


Wat klanten over De Beuk zeggen en over onze trainers / adviseurs
Twentse Zorgcentra

• Legt lijntjes met andere organisaties
• Analyseert snel, heeft aan een half woord genoeg
• Zegt wat hij ziet en hoort
• Sensitief op de processen tussen mensen
Meningen over De Beuk

De trainers / adviseurs:

  • coachen en prikkelen de OR om zelf te denken en zichzelf te ontwikkelen
  • ondersteunen de OR in zijn proactieve rol
  • houden het doel en de visie scherp voor ogen
  • zijn sterk in diagnosticeren en samenvatten en ergens de essentie uit halen
  • hebben veel kennis van zaken, maar zijn niet belerend
  • leveren echt maatwerk: alles toegespitst op de situatie van de OR
  • maken stimulerende programma's met afwisselende werkvormen
  • creëren een vertrouwde sfeer waarin feedback geven natuurlijk voelt
  • spreken OR-leden aan op hun verantwoordelijkheid
  • smeden de OR tot een stevig team