Samenwerking: investeer in synergie

De decentralisatie-operaties vragen om nieuwe samenwerking. Gemeenten werken samen om hun inwoners effectiever en efficiënter te bedienen. Professionals uit organisaties voor zorg, buurtwerk, opvang, schuldhulpverlening enz. zoeken elkaar op om beter werk te leveren voor hun klanten/cliënten. Samenwerking kost tijd en geld, dus het loont de moeite om de balans van energie en opbrengst goed te bewaken.
Bij elke samenwerking stellen we drie vragen:
• Wat is de gezamenlijke ambitie en hoe sluit deze aan op ieders doelen? 
• Waaraan meet je voortgang en succes af?
• Wat is de beste - zo licht mogelijke - samenwerking?

Samenwerking


Samenwerking

Samenwerking

Verder lezen

(BB 44, pdf)

Samenwerking raakt de hele organisatie

Kwesties over samenwerking spelen zich af op alle niveaus van de organisatie (en soms lopen ze door elkaar):

 • Op het strategische niveau
  Samenwerking met wie en waartoe? Alleen in de uitvoering of ook bestuurlijk? Tijdelijk of structureel? Hebben medewerkers/cliënten invloed op beslissingen over samenwerking? Hoe communiceren we erover? Hebben we een betekenisvol en overtuigend verhaal over de samenwerking?
 • Op het ondersteunende niveau
  Hoe richten we samenwerking effectief in, zonder dat afstemming en administratie veel tijd en rompslomp vergen? Hoe meten we voortgang en organiseren we synergie? Hoe faciliteren we uitwisseling en leren?
 • Op het uitvoerende niveau
  Hoe benutten we de meerwaarde van samenwerking optimaal? Hoe zorgen we dat we uitproberen en leren van doen?

Effectiviteit en lichtheid

De Beuk is bedreven in ondersteuning van samenwerking op diverse manieren: procesbegeleiding, advies, coaching, training, voorzitterschap en bemiddeling.

Wat wij doen:

 • Samen met de opdrachtgever de samenwerking op alle niveaus vormgeven, met lichtheid en effectiviteit als sleutelwoorden.
 • Vastgelopen samenwerking doorlichten, versnellen en verbeteren.
 • De meerwaarde van samenwerking evalueren.
 • Werken aan eigenaarschap en betrokkenheid.
 • Samenwerkingsvaardigheden vergroten: teambuilding, teamcoaching, training in netwerken en omgaan met verschillen.
 • Coachen bij leiding geven aan samenwerking.

Meer informatie

Dorien de Wit
06 20 13 53 28

Tom Leest
06 52 32 00 88

Annemarie Reintjes
06 10 558 559