Samenwerken in allianties: meerwaarde ontwikkelen 

Allianties worden opgericht om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken waar een enkele organisatie alleen niet uitkomt. Een alliantie is een nieuwe organisatie, al dan niet geformaliseerd met een rechtsvorm. Leden van de alliantie zijn organisaties die met hun eigen expertise en netwerk bijdragen aan het doel van de alliantie.

We komen overal allianties tegen: gebiedsontwikkeling, ontwikkelings-samenwerking, gezonde wijken, samenwerkende gemeenten, zorg en welzijn, innovatie in arbeidsverhoudingen ....

Samenwerken
in allianties


Samenwerken in allianties

Allianties waar De Beuk
bij betrokken is


WASH

Get Up Speak Out

Green Livelihood Alliance

Bridging the gaps
 
De Versnelling

Gezamenlijkheid en eigenheid

Bijzonder aan een alliantie is dat alle deelnemende organisaties met één been in de alliantie staan en met het andere been in hun eigen organisatie - en met hun eigen achterban te maken hebben. Naast een gedeelde ambitie en een gezamenlijk doel hebben de deelnemende organisaties ook eigen doelen en belangen. Er is geen sprake van een hiërarchische verhouding tussen de organisaties, wel zijn er meestal een penvoerder, een coördinator en een onafhankelijk procesbegeleider. Over die rollen en de bijbehorende bevoegdheden worden afspraken gemaakt en er zijn spelregels over de onderlinge omgang.

Samenwerking vanuit verschillen

Kenmerkend is dat - uiteraard - de inhoud voorop staat. En dat allianties soms al zijn opgericht voordat er aandacht is geschonken aan de wijze van samenwerking. De verschillen tussen de deelnemende organisaties (o.a. kwaliteit, kennis, professionaliteit, organisatiecultuur, strategische opvattingen, financiële belangen) dragen in principe bij aan de resultaten van de alliantie. Maar het productief maken van verschillen is ook gewoon hard werken. Conflicten over het verdelen van middelen, over normen en waarden en ook over identiteit (waar zijn we samen van en hoe schuurt dat met ieders eigen identiteit) flakkeren makkelijk op.

Fases in de samenwerking

We maken onderscheid in drie fases, elk met hun eigen kenmerken en eigen vereisten om de vaart in de samenwerking te houden:
• de start, waarin schuren en ontwerpen centraal staan
• de ontwikkelfase, gekenmerkt door ontdekken en leren
• de productieve fase, waarin de meerwaarde van de samenwerking tot zijn recht komt en de productiviteit groeit.

   Wat zien we?  Doen!
 Ontwerpen
 en schuren
 Ambitie leidend en bindend
 Inhoud boven tafel, strijd onder  tafel
 Elkaar leren kennen: waterlijn  naar beneden
 Visie en waarden ontwikkelen
 Werkafspraken maken: balans  tussen vertrouwen en controle
 Ontdekken
 en leren
 Apart samen werken
 Verschillen ontdekken
 Ontstaan van rangorde
 Leeragenda opstellen
 Reflecteren en delen
 Extern profileren
 Productiviteit
 en  meerwaarde
 Gedeelde taal, gedeeld verhaal
 Eenheid naar vormgeving
 Meerwaarde krijgt vorm
 Oogsten en vastleggen
 Elkaars sterke kanten benutten
 Tegenspraak organiseren

Meer informatie


Dorien de Wit
 
06 20 13 53 28

Annemarie Reintjes
06 10 558 559


Meer lezen

Het schema hiernaast is afkomstig uit het artikel 'Hoe allianties verschillen productief maken',

dat verscheen in Holland Management Review.

Download dit artikel.