Samenwerking vanwege zelforganisatie of dwang

Twee bewegingen leiden tot samenwerking: zelforganisatie en externe dwang.
In de netwerksamenleving zoeken partijen elkaar op. Ze zien dat de kwaliteiten van een andere organisatie hun eigen sterke punten aanvullen. Zo kunnen ze innoveren, samenhangende dienstverlening bieden, een sterkere keten vormen. Ze zijn nieuwsgierig naar elkaar, wisselen snel en makkelijk gegevens uit en investeren expliciet in elkaar.
Samenwerking komt echter ook vaak tot stand met een zekere dwang, met name omdat de overheid erop aanstuurt. Via subsidievoorwaarden of andere overheidssturing, zoals bij de transities in zorg, begeleiding en passend onderwijs.De start van samenwerking is dan anders: het borgen van eigen belangen en identiteit staat voorop, niet zelden met veel administratieve procedures. Als de samenwerking eenmaal loopt en het vertrouwen groeit, komt er ruimte voor synergie en ontwikkeling.


Kenmerken van succesvolle samenwerking

In de strategie

 • De partijen kennen elkaars drijfveren en delen een gezamenlijke ambitie.
 • De alliantie voegt waarde toe door synergie van de partners.
 • De omgeving met alle kansen en risico’s blijft in beeld.
 • De partners investeren in een bindende identiteit en een helder imago.

In de organisatie

 • De alliantie is transparant; afspraken en rollen zijn voor iedereen duidelijk.
 • De verantwoordelijkheden zijn goed belegd.
 • Te midden van gedeeld leiderschap worden leiderschapskwaliteiten benut.
 • Verschillen tussen de partijen zijn bron van inspiratie en conflict/leren.
 • Er zijn praktische werkafspraken over communicatie en dagelijkse samenwerking.

In het dagelijkse werk

 • De partijen investeren in elkaar.
 • Het vertrouwen groeit en wordt expliciet onderhouden
 • Er is respect voor besluitvormingsprocessen bij de partners en mandaat is geregeld.
 • Van en met elkaar leren is onlosmakelijk onderdeel van de alliantie.
 • Flexibiliteit en creativiteit bepalen de werkwijze.

Succesfactoren voor samenwerking


Succesfactoren voor samenwerking
Wilt u meer informatie? 
Bel of mail naar
Dorien de Wit
Tom Leest of 
Annemarie Reintjes.

Samenwerking waarbij
De Beuk betrokken is

 • Gebiedsontwikkeling
 • Allianties in internationale samenwerking
 • Medezeggenschap in samenwerkende zorginstellingen
 • Tenderteams voor aanbestedingen rond snelwegen en ruimte voor
  de rivier
 • Brede School ontwikkeling
 • Vernieuwend Welzijn
 • Wijkaanpak
 • Stedelijke ontwikkeling


Cocreatie

Opdrachtgevers betrekken De Beuk bij gebiedsontwikkeling om vakmensen op het gebied van verkeer, milieu en stedenbouw competenties bij te brengen
voor hun rol in gebiedsontwikkeling: omgevingsgevoeligheid en communicatievaardigheden.

De Beuk treedt ook op als 'procesversneller'. Zo initiëren wij ‘met losse handen denken’ om op echt gewaagde oplossingen te komen, twijfels te delen en tempo
te maken.