Stakeholdermanagement: gebruik de kracht uit de omgeving

Iedere organisatie en ieder project beweegt zich in een krachtenveld en dankt zijn bestaansrecht voor een groot deel aan externe stakeholders.
De Beuk helpt in het vormgeven van stakeholdermanagement voor organisaties met een maatschappelijke uitdaging en rondom complexe vraagstukken.

Mutual Gains
We werken vanuit de uitgangspunten van het Mutual Gains gedachtegoed: we richten ons niet alleen op de standpunten van de betrokken actoren, maar gaan op zoek naar de onderliggende belangen, behoeften en beweegredenen (BBB). Dat maakt het mogelijk win-win oplossingen te ontdekken en uit te werken.

Stakeholder-management

Stakeholdermanagement

Voorbeelden opdrachten

In opdracht van Wonen Limburg brachten we samenwerking tussen stake­holders tot stand rond het thema jeugd­werk­loos­heid in de regio.

Voor Rijkswaterstaat werken we aan omgevingsmanagement bij het project Verbreding van de A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein.

In de gemeente Zutphen organi­seerden we een besluitvormings­traject met overheid, inwoners en belangengroepen over het Broederenkloostercomplex.

We organiseerden een proces van cocreatie met stakeholders uit de regio voor een langetermijn­perspectief op een veilige, sociaal-economisch sterke en ruimtelijk duurzame IJssel-Vechtdelta.

Instrumenten voor stakeholdermanagement

De Beuk beschikt over verschillende instrumenten om meervoudig naar de organisatieomgeving en naar issues te kijken.
Met een dynamische analyse onderzoeken we welke dynamiek de kwestie in stand houdt en wat kan helpen om tot verandering te komen.
Met een krachtenveldanalyse of issuematrix brengen we de specifieke stakeholders en hun belangen in kaart.

Het goede gesprek
Succesvol stakeholdermanagement vereist de juiste vaardigheden. Vertrouwen vormt de basis voor een duurzame relatie of een kansrijke coalitie. De Beuk helpt bij het voeren van het goede gesprek, construerend onderhandelen, Joint Fact Findingen verbindend communiceren, zodat duurzame relaties tot stand komen.

Duurzame relatie en resultaten
In een project of rondom een complex issue is het van groot belang dat partijen met elkaar afspraken maken. De Beuk begeleidt het proces om tot deze Golden Rules te komen en helpt bij het vormgeven van een gezamenlijke mediastrategie of conflicthantering.
Om in een duurzame relatie ook tot duurzame resultaten te blijven komen, biedt De Beuk ondersteuning in de vorm van coaching en lerend evalueren.

Lees verder over de stappen in het proces van stakeholdermanagement en de elementen waarin De Beuk ondersteuning biedt.

Meer informatie
Wanneer u ondersteuning wilt bij stakeholdermanagement, kunt u contact opnemen met

Tom Leest: 06 52 32 00 88

Dorien de Wit: 06 20 13 53 28

Annemarie Reintjes: 06 10558559