Gebiedsontwikkeling: cocreatie door samenwerking

Gebiedsontwikkeling is een werkwijze maar vooral ook een attitude en vraagt om kennis en vaardigheden die niet altijd voorkomen in de opleiding voor bestuurders, ambtenaren of projectontwikkelaars.

Opdrachtgevers betrekken De Beuk bij gebiedsontwikkeling om vakmensen op het gebied van verkeer, milieu en stedenbouw competenties bij te brengen voor hun rol in gebiedsontwikkeling. Dat zijn bijvoorbeeld omgevingsgevoeligheid en communicatievaardigheden. De Beuk wordt ook gevraagd op te treden als 'procesversneller'. Zo initiëren wij ‘met losse handen denken’ om op echt gewaagde oplossingen te komen, twijfels te delen en tempo te maken.

Gebieds-ontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

Voorbeelden opdrachten

IJssel-Vechtdelta
Principes voor integrale duurzame gebiedsontwikkeling

Provincie Noord-Holland
Procesontwerp en begeleiding 'Groen in de Kop' en 'Polder Waard Nieuwland'


Quality Time

De Beuk Organisatieadvies en Enno Zuidema Stedebouw bieden drie modules voor professionalisering van kwaliteitsteams. Een startsessie voor een nieuw kwaliteitsteam, een APK-doorlichting voor bestaande teams en een module omgevingsgericht werken.
Download de
brochure.


Projecten met stedenbouwkundigen

De Beuk is de afgelopen jaren als samenwerkingspartner betrokken bij onderzoeks- en leertrajecten met stedenbouwkundige bureaus.

Stedenbouw als veranderkracht
Urban Dating


Gebiedsontwikkeling: verschillen verbinden

Bij gebiedsontwikkeling gaat het vaak om machtig ingewikkelde vraagstukken,
over veel botsende belangen:
  • de toekomst van een stad met grote diversiteit aan behoeften
  • de transformatie van een regio waar alle gemeenten al een eigen wensenlijst voor hebben
  • de nieuwe wijk, waarvoor het geld al drie keer is uitgegeven maar nog nauwelijks is voorzien in openbaar groen en hangplekken voor jongeren.
Inhoudelijke complexiteit gaat samen met procesmatige complexiteit: rechte planningslijnen en hiërarchische ordening maken plaats voor ongelijktijdige processen, netwerkachtige verbanden en onbekende belangrijke spelers.

Er is sprake van samenwerking met grote verschillen in cultuur en (vak)taal.

Gebiedsontwikkeling: de rol van De Beuk

Onze rol in gebiedsontwikkeling is om een kijk te geven op de kluwen die proces heet en projectleiders te adviseren over de draden waaraan getrokken kan worden: een vastgelopen proces vlottrekken, verschillende werkelijkheden aan elkaar verbinden, ruimte maken voor een herstart.

We dragen eraan bij dat inhoudelijke ideeën verweven worden met de ideeën van interne en externe stakeholders. We zorgen voor aantrekkelijke bijeenkomsten (zie Heidagen en Happenings) waar al die verschillende pluimages met elkaar in gesprek raken en hun eigen beeldvorming over de ander achter zich laten.
Zo wordt gebiedsontwikkeling samen werken aan ontwikkeling in een regio, in een stad of rond een rivier.

  • We maken een procesontwerp met een participatie- en communicatiestrategie, gericht op de ontwikkeling van het gebied samen met strategische partners en betrokken bewoners.
  • We brengen samenwerkingsverbanden op gang en houden die in gang - in het stadium van plannen maken, tenderen, realisatie en onderhoud.
  • We treden op als procesaanjager van een gebiedsontwikkeling.
  • We adviseren en staan bij op belangrijke momenten in het proces: versnellen, doorbraken tot stand brengen, bemiddelen.
  • We ontwerpen en begeleiden werkateliers waarin locatiedeskundigheid (van inwoners en andere stakeholders) wordt gekoppeld aan materiedeskundigheid (van experts in ruimtelijke vertaling van een idee, economische haalbaarheid en woonmilieus.  

Wat biedt De Beuk?

Procesbegeleiding
Participatiestrategie
Communicatiestrategie
Vitalisering van de samenwerking
Evaluatie van proces en resultaten
Training tenderteams voor aanbestedingen

Publicaties

 Wildemanbuurt: praten zonder plan

Wegaanleg is gebiedsontwikkeling

Sterke tenderteams stralen vertrouwen uit

Den Haag Onderdak