Stedenbouw als veranderkracht: leerwerkdagen

Stedenbouw is ontwerp en proces. Bij stedelijke en regionale ontwikkeling spelen ingewikkelde samenwerkingsprocessen. Daarin effectief opereren vraagt om verbreed vakmanschap. De twee Leerwerkdagen Stedenbouw als veranderkracht bieden de deelnemers kennis, inzicht en oefening. In deze intensieve cursus leren deelnemers om in complexe maatschappelijke opgaven hun vakmanschap uit te oefenen.

  • Leerwerkdag 1: Veranderkunde in de stedenbouw, van intuïtie naar inzicht
  • Leerwerkdag 2: Cocreatie, ontwerpend denken en handelen als bijdrage

Voor wie?
Deelnemers zijn stedenbouwkundigen in dienst van private bureaus en bij overheden en andere organisaties. Ze zijn opdrachtnemers of opdrachtgevers, projectleiders bij gemeenten, gebiedsmanagers bij corporaties, accountmanagers van ontwikkelingsbedrijven, ontwerpers, landschappers. Kortom: iedereen die professioneel betrokken is bij stedelijke vernieuwing en gebiedsontwikkeling.

Wanneer?
Op dit moment is er geen open inschrijving voor de Leerwerkdagen gepland.
Wel bestaat altijd de mogelijkheid voor een 'in company' uitvoering.

Begeleiding
Begeleiders zijn Enno Zuidema, stedenbouwkundige en directeur bij Enno Zuidema Stedebouw en Dorien de Wit, veranderkundige en directeur bij De Beuk. 

Meer informatie
De eerste serie Leerwerkdagen vormde een onderdeel van het programma Stedenbouw als veranderkracht dat in 2011 startte.
Lees meer over dit programma: over het afsluitende symposium op 28 november 2012, over de werkconferentie Verbreed Vakmanschap op 10 oktober 2011 en over de publicaties.
Lees in de brochure over inhoud en opbouw van het programma, de begeleiders en de kosten.


In company

De twee Leerwerkdagen zijn ‘in company’ te organiseren voor een gemeente, corporatie of mix van professionals op lokaal niveau.

Zo is in Rotterdam een groep samengesteld vanuit verschillende organisaties die professioneel betrokken zijn bij de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

Inhoudelijke aanpassing van het programma, toegesneden op de plaatselijke situatie, is mogelijk. Het maximale aantal deelnemers is 15.

Kosten zijn € 15.000,– voor twee dagen. Een enkele dag voor
€ 8.500,– is ook mogelijk. Er wordt geen btw berekend; de bedragen zijn inclusief catering en locatie.

Meer informatie:

Dorien de Wit
06 20 13 53 28
dorien@beuk.nl