Symposium Stedenbouw als Veranderkracht

Het programma Stedenbouw als Veranderkracht is op 28 november 2012 afgerond met een symposium, met vooraf een werkatelier Verbreed Vakmanschap.
De organisatoren deelden in een inleiding hun voortschrijdend inzicht.
Larry Beasley (voormalig hoofd stedenbouw van Vancouver) schetste in een inspirerende presentatie een perspectief voor de stedenbouwkundige waarin ontwerp en onderhandelingstafel gecombineerd zijn. De ontwerper vervult een essentiële rol in de stedelijke ontwikkeling en in het publieke debat over de toekomst van de stad. 
Lees het essay Ontwerp én proces én debat.

Werkconferentie Verbreed Vakmanschap

In ongewisse planvorming zijn publieke en private stedenbouwers, opdrachtgevers en gebiedsontwikkelaars opzoek naar een nieuw invulling van hun vak, omdat oude werkverhoudingen en traditionele competenties niet meer voldoen. De werkconferentie op 10 oktober 2011 was een platform van kennisuitwisseling.

Onorthodox bestuurskundig hoogleraar Geert Teisman sprak over vitale stadsontwikkeling: hoe kunnen we energie en ontwikkelingsperspectief vinden buiten de geijkte kanalen? Lees de samenvatting Organische Ontwikkeling.

Miranda Reitsma, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit, gaf praktijkvoorbeelden van verbreding van vakmanschap.
Stedenbouwkundige Matthijs Bouw gaf voorbeelden uit de praktijk van One Architecture.
Ervaren bestuurder Leen Verbeek vertelde hoe overheid, ontwerpers en ontwikkelaars zinvol met elkaar aan het werk kunnen. Lees over zijn Bestuurlijk Perspectief.

In een Stadscafé bespraken de deelnemers de thema's Gedeeld leren en Ontwerpen op drie niveaus: De stad is van iedereen, Verbinden en vertalen en Veranderlijke opgaven. Zij onderzochten aan de hand van hun praktijkervaringen het nieuwe speelveld van het vak, de veranderingen en de nieuwe vereiste competenties.
Lees over de 
oogst van deze denksessies.

Op de website Gebiedsontwikkeling.nu is meer informatie te vinden over Stedenbouw als veranderkracht.


Publicaties

Over de inzichten van Stedenbouw als veranderkracht het essay Ontwerp én proces én debat (november 2012, pdf)

Het verslag van de werkconferentie Verbreed Vakmanschap (oktober 2011, pdf)

Over de uitgangspunten voor het programma: een positief ontwikkelingsperspectief door de maatschappelijke opgave en de competenties van het vak weer bij elkaar te brengen: het essay
Teken voor de verandering (augustus 2011, pdf)