Urban Dating als alternatief voor stagnerende planprocessen

Veel stedenbouwkundige processen liggen stil vanwege gebrek aan financiering of terugvallende vraag. Vaak is er wel een plan met een gewenst eindbeeld, maar geen programma. De betrokken partijen zijn op zoek naar nieuwe partners, nieuwe manieren van financiering of een tijdelijk programma.
De Beuk was als samenwerkingspartner betrokken bij het onderzoeksproject Urban Dating, met als doel een methode te vinden als alternatief voor de huidige stagnerende planprocessen. Hoe zijn in een proces de belangen van partijen, initiatiefnemers, eigenaren en (potentiële) gebruikers inzichtelijk te maken?
Hoe bieden we een perspectief voor de toekomst, waarbij korte en lange termijn, bottom-up en top-down, sturing en onzekerheid hand in hand gaan?

Urban Dating

Het Urban Dating team

Samenwerkingspartners:
• Karres en Brands
• Stadkwadraat
• De Beuk Organisatieadvies
(Dorien de Wit - 06 20 13 53 28,
Tom Leest - 06 52 32 00 88)

Met steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie


Urban Dating avonden

Het Urban Dating team organiseerde in 2013 een reeks Urban Dating avonden.
Op 15 mei presenteerden we het onderzoek en de methode aan de hand van de pilot De Hemmes. Ook deelden een academisch onderzoeker, een financieel adviseur en een opdrachtgever hun visie. Het was een avond over schetstekenen, opbrengstenlandschappen, belangenmatrixen, tekenen met tijd, de Temporary Space Index en nog veel meer.

Tijdens een tweede avond medio 2013 hebben verschillende partijen daadwerkelijk met elkaar 'ge-date' rondom een actuele casus.

Meer informatie

Downloads
• brochure Urban Dating (5 mB)
• verslag van de eerste Urban Dating avond op 15 mei 2013, op www.gebiedsontwikkeling.nu

Website 
www.urbandating.org