Krachtenveldanalyse voor grip op het proces

Een krachtenveldanalyse is een beeld van de werkelijkheid rondom een specifiek beleidsonderwerp waarin alle voor dat thema relevante partijen zijn opgenomen, inclusief hun belangen en onderlinge afhankelijkheden.

Het doel van een krachtenveldanalyse is inzicht te krijgen in wie bij een project betrokken kunnen of moeten worden en welke posities deze organisaties of personen innemen. Op basis van een dergelijke analyse bij de start van een beleidstraject kun je een strategie kiezen en bijvoorbeeld besluiten of een interactieve aanpak zinvol en haalbaar is.

Krachtenveld-analyse

Onderzoekend ontwerpen

Vijf lijstjes

Het is zoeken naar de partijen
  • waar je niet omheen kunt
  • waar je niet omheen wilt
  • die je altijd vergeet
  • die lastig te vinden zijn
  • waarvan je niet weet dat ze erbij horen
KVA in de praktijk

De Beuk heeft veel ervaring met het maken van krachtenveldanalyses. Niet alleen aan het begin van een proces, maar ook als terugkerende activiteit op de agenda van bestuurlijk en ambtelijk verantwoordelijken.

Artikel Krachtenveldanalyse