Omgevingsmanagement verbetert plan en relatie

Omgevingsmanagement wordt steeds vaker ingezet om de procesgang van grote infrastructurele projecten goed te laten verlopen.

De Beuk adviseert over de opzet en inzet van omgevingsmanagement bij complexe projecten. Dat kan zijn in de vorm van een workshop, een advies op maat of de tijdelijke inzet van een Beuk-adviseur als omgevingsmanager, zoals op dit moment voor de A15 Maasvlakte-Vaanplein.

Veel organisaties opereren in een complexe omgeving met een diversiteit aan belangen. Conflicten tussen overheden, belangengroepen en bedrijven kunnen voortdurend zorgen voor zand in de raderen.

Omgevingsmanagement helpt om samen met stakeholders te komen tot een beter plan en een duurzame relatie. Maar ook om vertragingen en kostenoverschrijdingen te voorkomen, die kunnen ontstaan door weerstand in de omgeving. Dit vraagt ook om strategische communicatie en participatie.

Bij omgevingsmanagement draait het om vragen als: Welke partijen worden betrokken bij de planvorming? En hoe ontstaat een duurzame dialoog tussen stakeholders? Hoe komt een organisatie tot stand die kansen en risico’s uit de omgeving signaleert en daarmee aan de slag kan? En hoe ga je om met kritische bewonersgroepen?

Succesfactoren voor omgevingsmanagement

Het succes van omgevingsmanagement is afhankelijk van veel factoren, zoals:

  • duidelijke positionering binnen het project
  • een uitgebreide krachtenveldanalyse
  • een continue afstemming tussen omgevingsmanager en de rest van de organisatie (projectmanager, contractmanager, ontwerpers)
  • ruimte voor participatie in het besluitvormingsproces en in de realisatiefase
  • een continue dialoog met belangrijke stakeholders, waarbij deze zich gekend en erkend voelen
  • ruimte voor maatwerk en (bestuurlijke) afspraken
  • een optimale inzet van communicatie in de planvorming en de realisatiefase.

Omgevings-management
Omgevingsmanagement
Omgevingsmanagement

Tom Leest, omgevingsmanager van De Beuk, interviewt minister Schultz van Haegen die de officiële starthandeling verrichtte voor de uitvoeringsfase van de verbreding van de A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein.

Tom Leest
06 52 32 00 88
tom@beuk.nl