Burgerparticipatie: kies een trede op de participatieladder

De participatieladder kent de treden: informeren - raadplegen - zich laten adviseren - coproduceren. Bij elke trede hoger kiest de gemeente voor meer invloed van de samenleving op het beleid. Voor elk onderwerp bepaalt de raad welk niveau van burgerparticipatie wenselijk en haalbaar is.

De ambitie van de gemeente is vaak zich te richten op de hoogst mogelijke trede van de ladder. Toch vraagt elke situatie om een afweging. Soms is het de beste keus om de inwoners alleen heldere informatie te geven en hen de gelegenheid te geven vragen te stellen.
De Beuk adviseert over strategische inzet van burgerparticipatie.

Burgerparticipatie

Werkvormen participatie

We bieden rijke bijeenkomsten als World Café, Speeddaten, Arenaconferentie, Dilemmaspel.

En online instrumenten als 
Digitaal debat, Enquête, 
Ik-Ver-Tel-Mee, Twittergroup, Facebookpagina.Verwachtingsmanagement en rollen

In de voorbereiding van een participatietraject draait het om

  • kaders, zodat duidelijk is waar beïnvloedingsruimte ligt en wat er van deelnemers wordt verwacht. Want de participatieladder is tweezijdig:
    de rollen van de gemeente en de rollen van de samenleving.
  • krachtenveldanalyse, om de juiste belanghebbenden te betrekken op het juiste moment
  • keuze van passende en aantrekkelijke werkvormen

De Beuk ontwerpt en begeleidt succesvolle participatietrajecten. We zorgen dat alle spelers rolvast opereren, van ambtenaar tot wethouder tot individuele burger.Werkvormen voor burgerparticipatie

De Beuk beschikt over een scala aan werkvormen om mensen te bereiken en het goede gesprek te voeren. We helpen bij de afweging van de meest geschikte manier van live ontmoetingen of digitale online instrumenten. We ondersteunen projectleiders bij de voorbereiding van presentaties, afgestemd op de informatie-behoeften van de ontvangers. We zorgen ervoor dat de juiste mensen worden uitgenodigd en meedoen. We ontwerpen bijeenkomsten die meer dan goed georganiseerd zijn, met professionele gespreksleiding en verslaglegging.

Lees meer over onze Workshops burgerparticipatie en onze ondersteuning bij Plan-Do-Check-Act voor burgerparticipatie, met voorbeelden van opdrachten.

Lees ook over Participatie en over Overheidsparticipatie

Provinciale overheid

Ook provincies maken steeds meer gebruik van de kracht van de samenleving. Met name rond ruimtelijke opgaven zetten provincies vaak in op cocreatie of coproductie. 
Wij ondersteunen regelmatig zulke projecten. Zie Gebiedsontwikkeling.Participatief werken

In het BeukBlad van november 2012 schreven we over een traject voor participatief werken.
Met training, intervisie en coaching op maat voor de ambtelijke organisatie van de gemeente Soest.
Lees dit artikel.