PDCA: Verbeter de kwaliteit van burgerparticipatie

Burgerparticipatie gaat uit van de overheid. Die ontwikkelt beleid en heeft daar informatie, ideeën en advies, dus tijd en energie van de samenleving bij nodig. 
De gemeente of provincie kiest voor het niveau van participatie een trede op de participatieladder: informeren, raadplegen, adviseren of cocreëren.

Om de kwaliteit van de participatie te verbeteren kunt u de kwaliteitscirkel van Deming toepassen: Plan - Do - Check - Act.

De Beuk ondersteunt overheden bij hun activiteiten in de vier onderdelen van de kwaliteitscyclus.

Kwaliteitscirkel Plan-Do-Check-Act bij burgerparticipatie

Workshops Burgerparticipatie

Wilt u gestructureerde en dynamische deskundigheids-bevordering op het gebied van burgerparticipatie? 
Wij ontwikkelden een scala aan workshops waaruit u een keuze kunt maken. Combinaties zijn ook mogelijk. Lees meer


Opdrachten op dit gebied

De Beuk heeft ruime ervaring met participatie bij gemeenten en provincies. Enkele opdrachten: