PDCA: Verbeter de kwaliteit van overheidsparticipatie

Overheidsparticipatie gaat uit van de samenleving. Mensen, organisaties, samenwerkingsverbanden nemen initiatieven voor de eigen woon/werkomgeving.
De overheid kiest voor haar ondersteuning een trede op de overheidsparticipatietrap: loslaten, faciliteren, stimuleren, regisseren, reguleren.
Vanwege de eigen dynamiek van burgerinitiatieven is de cirkel van Deming (Plan - Do - Check - Act) niet zonder meer toe te passen voor het verbeteren van de kwaliteit van overheidsparticipatie. De Beuk gebruikt de cirkel als systematisch kader om het organische zoekproces van aansluiting bij de ondernemende burger inzichtelijk te maken. We bieden ondersteuning in de volle breedte van de kwaliteitscyclus, op alle vier de onderdelen.

Kwaliteitscirkel Plan-Do-Check-Act bij overheids-participatie
Meer informatie

Annemarie Reintjes: 0610558559

Dorien de Wit: 06 20 13 53 28

Annemiek Meinen: 06 83004505

Wilma Ruis: 06 53 31 68 29Leerdagen overheidsparticipatie

De Beuk biedt een leergang om ambtenaren te versterken in hun nieuwe rol bij burgerinitiatieven: communicatieve vaardigheden, verbindingen leggen,
belemmeringen wegnemen.

Lees meer