Uitgangspunten
 • Mutual Gains
 • De drie B's: behoeften, belangen, beweegredenen
 • Transparantie en openheid
 • Onderscheid tussen standpunten, belangen en waarden
Dynamische analyse
 • Meervoudig kijken
 • De drie B's
 • De Gouden Driehoek
 • Krachtenveldanalyse en issueanalyse
Het goede gesprek
 • Bouwen aan begrip en vertrouwen
 • Construerend onderhandelen
 • Joint Fact Finding, BAZO, ANNA
Duurzame relatie
 • Golden Rules
 • Conflicthantering
 • Gezamenlijke mediastrategie
Duurzame resultaten
 • Vastleggen van afspraken en besluiten (procesbegeleiding)
 • Coachen
 • Evalueren

Stappen bij stakeholder-management

Stakeholdermanagement