Wijkontwikkeling is samenwerking

Klein, concreet en snel beginnen verbindt mensen en belangen. Wijkontwikkeling betekent werken aan samenwerking: tussen overheden, bewonersorganisaties, maatschappelijke organisaties, financiers, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.

De Beuk helpt om in beeld te krijgen welke partijen belangrijk zijn vanwege hun inbreng van kennis, geld, vaardigheden en invloed. De Beuk maakt ook helder welke belangen de diverse partners bij samenwerking kunnen hebben.

De kunst is (kleine) activiteiten te ondersteunen die met vindingrijke strategieën grotere ontwikkelingen op gang kunnen brengen. De betrokkenen kunnen zich iets voorstellen bij oplossingen op korte en lange termijn.

Wijkontwikkeling 

Wijkontwikkeling is samenwerking

Wijkontwikkeling

Cocreatie cruciaal voor wijkontwikkeling

Wijkontwikkeling raakt de kernwaliteit van De Beuk: partijen en belangen verbinden tot krachtige coalities die de problemen aanpakken.
Wijkontwikkeling gaat over:

  • aandacht voor zowel fysieke als sociale als economische aspecten
  • participatie
  • aansluiting bij wat er al in de wijk gebeurt
  • samenwerking tussen soms verrassende partners
  • verankering in de staande organisatie
  • check op de effectiviteit van het programma.

"De wijkenaanpak maakt de noodzaak tot samenwerking extra duidelijk: daar waar de meeste problemen samenkomen, werken de hulpverleners het meest langs elkaar heen." (René Scherpenisse in NRC Handelsblad n.a.v. het Visitatierapport Wijkenaanpak.)

Meer over wijkontwikkeling