Een APK op de effectiviteit van de wijkaanpak

In veel wijken worden ontwikkelings- of vernieuwingsprogramma's uitgevoerd. Daar steken professionals, bewoners en bestuurders veel energie in. Het kan zinnig zijn om op enig moment te checken of de gekozen werkwijze nog klopt bij de veranderde situatie en bij wat men wil bereiken.

De Beuk zet daarvoor de wijkprogrammagarage in, vergelijkbaar met een APK. Geen langdurig onderzoek, maar een korte check of de wijkaanpak op de 'vitale onderdelen' goed functioneert: gaat de ontwikkeling in de goede richting en zijn er versterkende acties wenselijk?

Wijkprogramma-garages

Wijkprogrammagarages

Meer informatie

Annemarie Reintjes
06 10 55 85 59

Tom Leest
06 52 32 00 88

Folder Wijkprogrammagarages

APK houdt wijkprogramma's actueel (BeukBlad 39)
Vragen die in een wijkprogrammagarage aan bod komen
  • Ervaren alle betrokkenen de urgentie van wijkontwikkeling?
  • Is de visie nog goed in beeld?
  • Hebben de wijkbewoners een heldere rol?
  • Groeit het vertrouwen?
  • Zijn er genoeg voortrekkers om ontwikkelingen echt van de grond te krijgen?
  • Wordt het proces voldoende gefaciliteerd?
  • Is er goede communicatie over resultaten?
APK is een succes

De APK voor wijkontwikkeling is een succes, concluderen de acht Gelderse gemeenten waar Annemarie Reintjes en Eduard van Vloten gewerkt hebben.

Lees meer over de ervaringen en de methodiek in het boekje

'APK voor het wijkbeleid'.