Strategieontwikkeling: een continu proces 

Strategie draait om het bepalen van de doelen van de organisatie (missie en visie) en vooral: hoe die doelen te realiseren (de strategie). Belangrijke vraag daarbij is: hoe creëer je waarde voor klanten, aandeelhouders, andere stakeholders en de maatschappij?

De Beuk benadert strategieontwikkeling als continu proces. Een strategie
werkt goed als iedereen in de organisatie ernaar handelt en daarom is het noodzakelijk de strategie uit te dragen, te vertalen naar ieders rol of zelfs gezamenlijk de strategie te ontwikkelen.

Strategie-ontwikkeling


Strategieontwikkeling

Strategie

Strategieontwikkeling: betrek medewerkers en klanten 

Strategieën die de top van de organisatie bedenkt, komen vaak niet goed uit de verf. Ze lopen vast op de ‘eigenwijze’ medewerkers die de strategie allemaal op een eigen manier horen en er allemaal het hunne van denken. Als de directeur zegt: "Neuzen allemaal naar links", heeft iedere medewerker een eigen idee over wat 'links' is en misschien zelfs over wat er met 'neus' bedoeld wordt.

De Beuk biedt alternatieven voor deze 'strategieontwikkeling in de top'.
Die hebben twee hoofdkenmerken:

  • Strategie is geen vastgelegd plan, maar een voortdurende discussie, een leerproces, een doorlopende verandering.
  • Strategie en communiceren zijn geen gescheiden zaken, maar ze vallen samen: strategie is een kwestie van communiceren in de organisatie en met de buitenwereld.

Dit traject biedt een gestructureerde vorm om te discussiëren en te leren.
Het is tegelijk een middel om het strategieproces in goede banen te leiden en een communicatiemiddel. 

Lees ook over Strategisch handelen en Strategie en programmadesign.