Strategisch handelen: de winst van netwerken en lobbyen

Strategisch handelen houdt in dat u (voor uw organisatie) een route uitstippelt zodat u effectief van zich kunt laten horen, met veel oog voor de belangen van anderen (politiek, burgers, bedrijven, media). De Beuk helpt u uw belangen met die van anderen te verbinden.

Strategisch handelen, netwerken en lobbyen bewijzen hun nut voor maatschappelijke organisaties, instellingen en belangengroepen, maar ook voor individuele professionals, wereldverbeteraars en bestuurders.
De Beuk geeft advies, training en coaching.

Strategisch handelen

Strategisch handelen

Tijdens een themadag of studiedag verdiepen we ons in:
 • een krachtenveldanalyse
 • strategisch denken
 • doelen stellen
 • vaardigheden voor strategisch handelen


 • Strategisch handelen

  Strategisch handelen is een aanrader:

  • voor maatschappelijke organisaties die met steun van de achterban onderhandelingsresultaten willen behalen bij de overheid
  • voor belangengroepen die publicitaire winst willen slaan uit een goed voorbereide actie
  • voor beleidsmedewerkers die dwars tegen verkokeringtradities in willen netwerken met andere ambtenaren en de buitenwereld
  • voor organisaties die willen lobbyen volgens het principe ‘de juiste man/vrouw of de juiste plaats’.
  Netwerken

  Een training of coaching over:
 • de externe gerichtheid verbeteren
 • relevante contacten leggen en onderhouden
 • contacten adequaat inzetten en benutten


 • Lobby

  Een training of begeleidingstraject is gericht op:
 • effectieve lobbystrategieën ontwerpen en uitvoeren
 • de bijbehorende communicatie- en pr-activiteiten bedenken