Beeldcoaching: je ziet het pas als je het door hebt

Bij beeldcoaching draaien we de Cruyffiaanse uitspraak om: je krijgt het door
als je het ziet. We bekijken en bespreken korte videofragmenten om interactiepatronen in de communicatie te begrijpen en te kunnen veranderen.
Tijdens het coacingsproces gebruiken we de reflectieve cyclus van Korthagen:
1. De leerervaring, de leervraag 
2. Terugblikken op het handelen 
3. Bewust worden, de essentie ontdekken
4. Alternatieven ontwikkelen
5. Handelen: concrete acties in een concrete context oefenen.
Wanneer we weer op de laatste stap reflecteren, ontstaat een cyclisch leerproces.

Beeldcoaching

Beeldcoaching


Interactieprincipes

Bij het bestuderen van videofragmenten passen we kennis toe uit de basisinteractieprincipes in communicatie:
•  Initiatief nemen:
   wie start het gesprek,
   wie brengt een onderwerp in?
•  Volgen:
   blijkt uit de houding dat de
   deelnemers het gesprek volgen?
•  Ontvangen:
   reageert een deelnemer,
   neemt iemand het gesprek over?
•  Beurtverdeling:
   is er afwisseling in wie er aan het
   woord is?
•  Uitwisseling:
   wordt er geluisterd,
   reageren deelnemers?
•  Ondertiteling:
   wordt het proces bespreekbaar
   gemaakt als dat nodig is?
•  Leiding nemen:
   wie neemt vaak het initiatief,
   wie neemt de regie?


De stappen bij beeldcoaching

Scherpstellen van de coachingsvraag
Coaching begint altijd met een gesprek over waar je tegenaan loopt en wat je wilt verbeteren. Dat kan van alles zijn: een bijeenkomst soepeler voorzitten, minder sturend zijn als adviseur, effectiever vergaderen met het hele team.
Met doorvragen van de coach achterhalen we waar het u precies om gaat.
Bekijk hier de korte video Bepalen van de kijkrichting.

Opname van de dagelijkse praktijk
Soms is er al beeldmateriaal voorhanden en anders maken wij een video-opname van u terwijl u aan het werk bent: in een vergadering, bij een presentatie, in een adviesgesprek. De coach analyseert de opname en zoekt er korte fragmenten uit die een relatie hebben met de coachingsvraag: een aantal fragmenten waarin het goed gaat en een aantal fragmenten waarin het beter kan. 

Gericht kijken
Samen bekijken we de fragmenten, waarbij we letten op de interactiepatronen.
Met gericht kijken kan in een fragment van niet meer dan 30 seconden al duidelijk worden hoe de interactie in het algemeen verloopt. De coach stelt gerichte vragen als 'Wat zie je hier gebeuren?' en 'Hoe wordt erop gereageerd?'
Bekijk hier de korte video Beeldcoaching.

Reflectie en alternatieven ontwikkelen
We werken aan inzicht in het eigen handelen en aan het effect daarvan.
We zoeken naar patronen om de kern van het probleem te pakken te krijgen.
We vinden aanknopingspunten voor verbetering. We bedenken alternatieven en passen nieuwe manieren van doen toe. 

Reflectieve cyclus Korthagen
Reflectieve cyclus van F.A.J. Korthagen

Gecertificeerde beeldcoaches

Vier adviseurs van De Beuk hebben bij Loes Dreissen van het Haags Centrum voor Onderwijsadvies HCO de opleiding Video Interactie Analyse gedaan en zijn nu gecertificeerde beeldcoaches.

Annemiek Meinen
06 83 00 45 05

Bernard Jan de Groot
06 82 05 84 55

Dick Termond
06 51 22 36 07

Annemarie Reintjes
06 10 558 559