Teamcoaching: de hefboom naar verandering

Waar mensen (in teams) samenwerken, ontstaat dynamiek, maar ook stagnatie. De Beuk analyseert het teamspel en begeleidt teams op weg naar effectief functioneren. Een team groeit weer wanneer de leden feedback kunnen geven, ontvangen en vragen. Van elkaar, van de omgeving en van het team als geheel.

Dat betekent dat we zijn gericht op interactie binnen het team. We maken patronen en onderliggende  denkbeelden, opvattingen, overtuigingen, normen en waarden zichtbaar. Van daaruit zoeken we naar de hefboom voor verandering.


Teamcoaching


Teamcoaching

Teamcoaching

Het Koppelrollenspel heeft De Beuk ontwikkeld om te onderzoeken of teamleden elkaars competenties en kwaliteiten kennen en of ze elkaar goed aanvullen. 

Teamcoaching helpt bij vragen als:

  • Hoe kunnen we effectiever samenwerken als team?
  • Hoe kunnen we beter inspelen op wat de rest van de organisatie en de omgeving van ons vraagt?
  • In welke fase van ontwikkeling staat ons team en hoe komen we een stap verder in onze ontwikkeling?
  • Het lukt ons steeds niet om onze resultaten te halen, wat kunnen we doen om te zorgen dat dit wel gebeurt?
  • We hebben net een training gehad, maar vervallen na een tijdje weer in onze oude manier. Hoe zorgen we dat wat we hebben geleerd, onderdeel wordt van ons werk?
  • Hoe bevorderen we de samenwerking tussen de verschillende afdelingen van onze organisatie?
  • We zijn net gestart als team, hoe zorgen we ervoor dat we elkaars kwaliteiten leren kennen en gebruiken?

De Beuk zet teamcoaching vaak in bij organisatieontwikkeling en veranderprocessen. De coaches van De Beuk  stimuleren het team om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de professionele ontwikkeling van het team en de resultaten daarvan.
Lees verder over onze aanpak van teamcoaching.

Coaches van De Beuk