Teamcoaching: hoe verloopt de interactie?

We maken patronen en onderliggende denkbeelden, opvattingen, overtuigingen, normen en waarden zichtbaar. Van daaruit zoeken we naar de hefboom voor verandering. We zien het team als systeem, waarvan ook de leidinggevende deel uitmaakt. Dat betekent dat we zijn gericht op interactie binnen het team.

Analyse


In een eerste gesprek analyseren we de vraag en de opgave van het team. Ook bespreken we welke aanpak we zullen volgen: vaak is een serie bijeenkomsten noodzakelijk, een andere keer is één bijeenkomst voldoende.

Feedback

In de teamsessies geven we feedback en spiegelen we door indringende vragen te stellen. We interveniëren op zowel het zichtbare gedrag als op het onbewuste gedrag. en halen onbewuste teampatronen naar de oppervlakte. Ook zetten we, daar waar nodig, specifieke instrumenten in zoals het Koppelrollenspel over teamrollen. En we gebruiken allerlei werkvormen van verhalen vertellen tot temperature reading. Ook teambuildende outdoor-activiteiten zetten we soms in als specifiek onderdeel.

Teamleden samen eigenaar

We stimuleren de teamleden om hun verantwoordelijkheid binnen het team op te pakken en hun inbreng in het team te vergroten. We maken met het team de doelen waar het team aan wil werken helder en werken aan eigenaarschap bij de teamleden om de resultaten te behalen.


Meer informatie:

Teamcoaching, onze aanpak

Teamcoaching aanpak

Lees ook over:

Individuele coaching

Individuele coaching helpt een betere regisseur van uw talent en kwaliteit te worden. We gaan in op de dingen die zichtbaar zijn en vragen door op de minder zichtbare onderstroom van uw gedrag en denkbeelden.  

Beeldcoaching

Met korte videofragmenten analyseren we interactiepatronen, reflecteren we op het effect dat specifiek handelen heeft en zoeken we alternatieven. 

Teambuilding

Werken aan een dreamteam is de opmaat om te scoren: in de samenwerking tussen collega's en met de resultaten waar uw team naar toe werkt.