Evaluatieonderzoek: haal het beste uit uw inspanningen

Evaluatie en evaluatieonderzoek is meten en weten. Organisaties, maar vaak ook subsidiegevers willen weten wat de resultaten van hun inspanningen zijn. Moeten dat ook weten om verantwoording af te kunnen leggen: aan zichzelf, aan de klanten, aan de samenleving.

De kracht van De Beuk is dat wij de evaluatie en het evaluatieonderzoek niet alleen richten op de huidige situatie en resultaten, maar dat we de resultaten van ons onderzoek ook plaatsen in een toekomstgericht perspectief.

Evaluatie-onderzoek


De focusgroep is een instrument dat de ervaringen en patronen van doelgroepen onderzoekt. Duidelijk wordt hoe opinies en gedrag beïnvloed worden. Dat helpt om beleid-met-rendement te ontwikkelen.Evaluatieonderzoek voor organisaties
Stel u heeft als organisatie een klantgerichte kanteling gemaakt en wilt graag weten wat het effect hiervan is geweest voor uw klantenkring, uw dienstverlening en de medewerkers.  Of u bent bezig een aantal veranderingen door te voeren, maar dat gaat niet zoals u dat zou willen. U wilt graag weten waar de knelpunten zitten om slagvaardig verder te kunnen gaan? De Beuk voert zo'n evaluatie voor u uit.

Evaluatieonderzoek voor overheden
Stel u geeft als overheid subsidie aan organisaties en u wilt weten in welke mate deze organisaties bijdragen aan uw beleid. U wilt weten of er sprake is van effectiviteit en efficiency. Wij kunnen dergelijk evaluatieonderzoek voor u uitvoeren.

U krijgt van ons concrete aanbevelingen en ondersteuning om aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie een implementatietraject in te gaan. Al tijdens het evaluatieonderzoek kunnen we voorwaarden scheppen voor een succesvolle implementatie.