Interim-management: gebruik de kans voor verandering

Beukadviseurs werken ook in de rol van interim-manager of interim-directeur aan organisatieontwikkelingsopgaven. Zij zijn in staat om een extra surplus te creëren, door hun veranderkundige expertise te koppelen aan hun managementkwaliteiten.
Zo krijgen de opdrachtgevers dubbel waar voor hun geld: Beukadviseurs brengen, naast het managen van de lopende zaken, ook een organisatieontwikkeling tot stand.
Een organisatie die meer wil dan 'op de tent laten passen' tussen twee directeuren in, kan een organisatieadviseur als interim-manager aanstellen met een veranderkundige opdracht.Interim-management:
de tussenfase benutten


Interim-management

Onze interim-managers

Ervaring als interim-directeur:
Annemiek Meinen: 06 83 00 45 05
Wilma Ruis: 06 53 31 68 29

Ervaring als wijkmanager en programmamanager:
Annemarie Reintjes: 06 10558559

Hoe werkt een Beuk interim-manager aan ontwikkeling?
 • Al werkende ontwikkelen
  We laten zien wat we bedoelen; we 'doen het voor'. Een ineffectieve vergadercultuur doorbreken. Vanzelfsprekende vaste patronen ter discussie stellen. Regelmatig een bilateraal overleg voeren of samen een wandeling maken. Vragen stellen die mensen aan het denken zetten. Maar ook direct ingrijpen als iets niet goed gaat: een ongelukkig mailtje, een misverstand, de 'tone of voice'. We scheppen ruimte om al lerende te ontwikkelen.
 • De directiemogelijkheden benutten
  We zijn ons bewust van de macht die je hebt als directeur/manager. Die rol geeft verantwoordelijkheid, maar ook bevoegdheden. Je kunt als directeur echt iets mogelijk maken. Soms kleine zaken, soms groet zaken - we zoeken waar veranderingen betekenisvol zijn. Daar waar het kan, zullen we vernieuwing versnellen, door te experimenteren. We stimuleren dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen en afleggen. We grijpen tijdig in of sturen bij als het niet lukt. Daadkracht is ons kenmerk, altijd met respect voor de individuen en de organisatiedoelstellingen.

 • Het hele systeem betrekken
  In de functie van directeur/manager hebben we (meestal) toegang tot het hele systeem: van subsidiegever en raad van toezicht tot en met de klanten. Wij zijn gewend om breed, systemisch te denken en te handelen. We betrekken iedereen, met oog voor ieders eigen rol, belang en mogelijkheden. We snappen en herkennen organisatiedynamieken en benutten die in onze procesmatige en veranderkundige aanpak.

 • Frisse blik behouden
  We zorgen ervoor dat we als interim wel betrokken zijn bij de organisatie en de vraagstukken, maar geen onderdeel van het systeem worden. We houden een voet buiten de deur. We doen zo mogelijk ook andere opdrachten en hebben stevige intervisie met Beuk-collega's. We behouden onze onafhankelijkheid, zeggen wat ons opvalt en wat we vinden. Ook als het tegen de heersende opvattingen ingaat. En tegelijkertijd zoeken we altijd de verbinding met wat de organisatie verder helpt.

 • Vaart creëren
  Doordat we er vaak maar voor korte tijd zijn (tussen een paar maanden en een jaar), werken we gefocust aan onze opdracht. We richten ons op de grote lijn, op dat wat nodig is en waar wij - vanuit onze expertise - echt toegevoegde waarde kunnen leveren. Daar waar het goed gaat, gaat het goed. De inhoudelijke deskundigheid zit bij de medewerkers. Wij richten ons op de organisatie, zodat die de medewerkers zo goed mogelijk kan laten presteren. Niet meer, niet minder.

Artikel

In ons BeukBlad vertelt Annemiek Meinen in een interview over haar ervaringen als interim-manager bij Simavi.
Lees De tussenfase benutten voor organisatieontwikkeling.