Organisatieontwikkeling: gebruik het moment om te leren

Organisatieontwikkeling: de omgeving verandert, de vraag verandert, de koers verandert. Organisaties moeten zich steeds aanpassen. De Beuk ondersteunt organisaties daarbij zo dat zij zich aanpassen, verbeteren en zelfs vernieuwen.

Als de omgeving verandert, confronteert dat organisaties met vragen over de koers en strategie, over samenwerking met derden en over andere manieren van werken (bijvoorbeeld marktgerichter, meer vraaggestuurd).
Soms zijn er interne aanleidingen om te veranderen/vernieuwen: problemen in de interne samenwerking, met de stijl van leidinggeven, in de verhouding tussen toezicht en bestuur.

Organisatie-ontwikkeling


Veranderkracht

Vraagstukken waar organisaties veel mee worstelen. Zaken die breed in de samenleving spelen.
We schreven er een BeukBlad over: Veranderkracht.

 Zie ook Veranderkracht in organisaties.


Focus van organisatieontwikkeling

De Beuk focust op koers kiezen, mensen in staat stellen hun professionaliteit en leiderschap te ontwikkelen en op samenwerking en communicatie.
Dat kan zijn:

Wij maken samen met onze opdrachtgever een dynamische analyse van de problematiek en mogelijke oplossingen. We versterken vaardigheden en gedrag en beschouwen leren als een belangrijk element in het veranderproces van de organisatieontwikkeling. We werken vaak met een ‘witte’ veranderstrategie, waarin de medewerkers mede-eigenaar zijn van het proces en de uitkomsten.

Lerend veranderen

Een nieuwe vorm om aan organisatieontwikkeling te doen
is de verandering in te richten als leerproces. Geen trainingen of brainstormsessies naast het werk, maar het onderhanden werk als leerplaats.
Zie
Lerend veranderen