Effectief leiderschap: werk vanuit visie, inspiratie en vertrouwen

Effectief leiderschap toont u met uw visie en het vermogen om anderen daarvoor te enthousiasmeren. Met hun visie geven leiders richting aan de organisatie en helpen ze mensen in de organisatie de juiste afwegingen te maken. 
De Beuk begeleidt leidinggevenden om een juiste inschatting te maken van hun externe omgeving en van hun eigen kracht en competenties op het gebied van effectief leiderschap. 
Een goede visie verbindt de wortels van de organisatie met de toekomst van de organisatie. Een leider inspireert mensen tot buitengewone prestaties. Visie, inspiratie en het geven van vertrouwen zijn kernmerken van effectief leiderschap.
Effectief leiderschap vraagt daarnaast om managementvaardigheden. De vaardigheid bijvoorbeeld om in elke situatie de juiste stijl van leidinggeven te kiezen (situationeel leiderschap). De vaardigheid om een strategie uit te zetten. Ook het verbinden van de drijfveren en competenties van mensen aan de doelen van de organisatie is belangrijk.

Effectief leiderschap

Coaching

Ervaren coaches van managers: 

Dorien de Wit: 06 20 13 53 28

Annemiek Meinen: 06 83004505

Wilma Ruis: 06 53 31 68 29

Annemarie Reintjes: 06 10 558 559

Zie ook Individuele coaching en Aanpak individuele coaching.

Kenmerkend voor onze werkwijze

  • We begeleiden leidinggevenden en managers met het maken van een juiste inschatting van hun externe omgeving én van hun eigen kracht en competenties; om vervolgens een toekomstperspectief te schetsen en anderen daarin mee te krijgen (krachtenveldanalyse, organisatieanalyse).
  • We focussen daarbij op wat waardevol en van betekenis is en zetten dat in als positieve kracht om het gewenste te bereiken (waarderen, verbeelden en verankeren).
  • We helpen leidinggevenden om het persoonlijk leiderschap van hun medewerkers te zien en te ontwikkelen: oog voor vakmanschap, samenwerking en eigen initiatief (storytelling, motivatieonderzoek).
  • We onderzoeken met leidinggevenden en managers hoe te sturen vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid (de actuele uitdaging voor het management) en daarbij toch 'in control' te blijven.
  • We begeleiden leidinggevenden om de veranderingen in de organisatie te realiseren via een interactief en participatief proces (coachend leidinggeven, situationeel leidinggeven).