Meedenken & dwarskijken: gebruik denkkracht en een frisse blik

Dynamische organisaties, projecten die effect sorteren; daar vragen leidinggevenden en professionals naar. De Beuk gaat er graag op in.

Wij bieden ons aan als ‘meedenkers & dwarskijkers’. Samen met u maken we met onze denkkracht en frisse blik een analyse:

  • Welke ontwikkelingen in de omgeving beïnvloeden uw werk; hoe zorgt u dat u optimaal aansluit bij die nieuwe context?
  • Welke ontwikkelingen door de tijd heen verklaren waar u staat en welke stagnatie of flow u ervaart?
  • Welke interne dynamiek zindert in uw project of organisatie? Welke kansen liggen besloten in verticale of horizontale ankerpunten?


"Uit de aard van wat De Beuk is - een onderneming waar het om mensen draait - gaat meedenken altijd gepaard met luisteren, verbinden en dwarskijken."
(Uit: Meedenkers & Dwarskijkers, jubileumboek 2008) 

Meedenken en dwarskijken


Infrastructuur
Rijkswaterstaat organiseerde een groepje dwarskijkers ter ondersteuning van een groot infrastructureel project. 
Dorien de Wit gaf leiding aan de dwarskijkers die zich vooral richtten op de relatie met de omgevingGebiedsontwikkeling
In een complexe gebiedsontwikkeling werd De Beuk gevraagd naar een andere blik op de aansluiting bij de lokale politiek, de ondernemers en de inwoners.


Meedenken en dwarskijken

Als dwarskijkers leveren we een nieuwe perspectief vanuit een
'constructief-dwarse' blik:

  • Vanuit welke (maatschappelijke) waarden wordt geopereerd? Hoe weerspiegelen uw passie en ambitie in actuele ontwikkelingen?
  • Hoe kan uw aanpak creatiever, innovatiever?
  • Hoe zorgt u voor maximale betrokkenheid van medewerkers en stakeholders?

We maken met u de vertaalslag naar de nodige professionele competenties: verbindende communicatie, samenwerken en teamspirit, consultatief leiderschap, proceskunst op hoger niveau.

Gemeentelijke organisatie
Bij een grote reorganisatie binnen de gemeente Amsterdam trad De Beuk op als dwarskijker, om de consequenties van de veranderingen te belichten vanuit het perspectief van een betrokken buitenstaander.