Organisch ontwikkelen: natuurlijke aanpak ruimtelijk domein

In het ruimtelijk domein is sprake van niet minder dan een flinke omwenteling. Waar in het sociale domein de transities veel aandacht krijgen door decentralisaties, verandert het ruimtelijke domein geleidelijker, maar niet minder ingrijpend. 

  • Minder grootscheepse sturing vanuit de overheid, meer ontwikkeling vanuit samenwerking tussen overheden, markt en maatschappelijke initiatieven
  • Meer ontwikkeling vanuit maatschappelijke vraagstukken, waarbij de urgentie groot is om integraal, discipline-overstijgend te werken
  • Minder alleenheerschappij van fysiek-ruimtelijke expertise, meer aandacht voor menselijke maat, burgerinitiatieven en sociale kwaliteit

Organisch ontwikkelen
in het ruimtelijke domein


Landschapscafé - foto Manschot Grafimedia

Spoorzone Zwolle

Samen met Het Oversticht werkten we aan sociale kwaliteit.
Sociale kwaliteit verbindt de mensen en de ruimte, sociale en fysieke activiteiten, nu en straks.
In december 2015 verscheen het Werkschrift Sociale Kwaliteit in de Spoorzone, bedoeld om lessen en ervaringen te delen. 
Lees de blog hierover van Dorien de Wit. 
Bekijk het Werkschrift Sociale Kwaliteit op de site van Overstticht.

Vernieuwing van denken en doen

In het programma Stedenbouw als veranderkracht onderzochten we met vernieuwers uit het vak van ontwerpers en stedenbouwers een mooie balans tussen inhoud en proces en de veelzijdige rol van ontwerp in gebiedsgericht werken.

In onze actuele portefeuille werken we met onze opdrachtgevers gestaag door aan organisatieontwikkeling en vernieuwing van denken en doen, in infrastructuur, ruimtelijke ontwikkeling en leefomgeving.
Altijd aan de hand van de praktijk, met veel aandacht voor houding en gedrag en werkwijzen. In interactie met burgers en externe partijen. Ondersteund door bestuurlijk-strategische inzet en nieuwe instrumenten.

Vooral het centraal stellen van een veranderende praktijk is behulpzaam om als professionals en als organisatie uit te gebaande paden te stappen. Want het vraagt ondernemerschap en moed om vertrouwde werkwijzen los te laten; het plezier van ontwikkelen en experimenteren groeit gaandeweg.

Meer informatie

Dorien de Wit

06 20 13 53 28

doriendewit@beuk.nl