Teambuilding: werk aan uw dreamteam

Werken aan uw dreamteam is de opmaat om te scoren: in de samenwerking tussen collega's en met de resultaten waar uw team naar toe werkt. Bij De Beuk is teambuilding een integraal onderdeel van de teamtrainingen.

Teambuilding geeft een boost aan teamleden die al langer met elkaar samenwerken, legt een fundament voor samenwerking binnen een nieuw team en helpt teamleden als zij aan een nieuwe opdracht en/of werkwijze beginnen. Onze teambuilding draait om de succesfactoren die nodig zijn om een 'dreamteam' te vormen.

Teambuilding


Teambuilding

Teambuilding

Het Koppelrollenspel heeft De Beuk ontwikkeld om te onderzoeken of teamleden elkaars competenties en kwaliteiten kennen en ze elkaar goed aanvullen.

Succesfactoren van teambuilding

  • Een gedeeld besef van het 'waarom' van een team: voor welke opdracht staat het team? We verkennen ieders drijfveren en beelden over de opdracht. Dat helpt om een aantrekkelijke, uitdagende en realistische ambitie te formuleren.
  • Investeren in samenwerking en interactie: hoe willen we het samen aanpakken?
  • Inzicht in ieders kwaliteiten: wie moet je waarvoor hebben? Hierbij zetten we vaak  het Koppelrollenspel in.
  • Duidelijke verantwoordelijkheden die passen bij ieders capaciteiten. Dat leidt er toe dat ieders inbreng in het team groter wordt.
  • Vertrouwen, zodat er een omgeving ontstaat waarin mensen elkaar constructieve feedback kunnen geven
  • Communicatie met de buitenwereld: de organisatie, de klanten, de samenwerkingspartners, de wereld moet weten waar een team aan werkt. We maken een imagokaart.
  • De fun-factor: waardering voor elkaar, succes markeren en aandacht voor wat teamleden individueel nodig hebben, dragen bij aan plezier in het werk.

Onderstromen

We richten ons op de 'bovenstroom' (de concrete en zichtbare zaken als visie, opdracht en gesprekken) maar we staan ook stil bij de 'onderstroom' (dat wat niet uitgesproken wordt, maar wel van invloed is op het functioneren van het team, zoals interactiepatronen).


Lees ook over: 
Teamcoaching