De oplossing van gisteren werkt niet voor de vraag van vandaag

Nieuwe visies op maatschappelijke vraagstukken en de noodzaak tot bezuinigen leiden tot grote transities binnen organisaties. Vragen die voorliggen, raken het bestaansrecht en de identiteit van de organisatie. 

Het succes van de transitie hangt af van de veranderkracht die de organisatie genereert. De Beuk is expert in diepgaande veranderprocessen en organisatieontwikkeling. In ons perspectief zit de veranderingsopgave én in systemen én in hoe mensen werken en samenwerken.

Veranderkracht in organisaties


Veranderkracht in organisaties

Moeilijke vragen stellen

Bij crisis of stress neigen we ertoe om in de 'regelmodus' te schieten. We pakken aan wat snel effect heeft en zorgen dat de organisatie blijft draaien. Maar lost u de problemen echt op? Of bent u vooral aan het repareren?

Als verbeteren niet goed genoeg is, als veranderen en vernieuwen aan de orde zijn, is het nodig om diepere lagen aan te boren. Vat de moed om te onderzoeken wat er echt aan de hand is en om ook de moeilijke vragen te stellen.

Bekijk ons perspectief op organisatieontwikkeling op alle niveaus.

Vragen waar organisaties in transitie zich over buigen

  • Wat zijn onze kernwaarden en waar willen we ons echt door laten leiden?
  • Wat is onze toegevoegde waarde  (als organisatie en als persoon)?
  • Waarom doen we zoals we doen?
  • Hoe nemen we afscheid van inefficiëntie, logheid, oude doelen en manieren?
  • Hoe nemen we besluiten over een nieuwe koers?
  • Hoe kunnen we meer vanuit netwerk en programma en minder vanuit het klassieke organisatiedenken opereren?
  • Hoe kunnen we onszelf opnieuw uitvinden?

Veranderen gebeurt hier en nu

In onze aanpak is de verandering geen ver doel in de toekomst. Het veranderingsproces begint als het besluit daartoe genomen is: in het hier en nu. Terwijl we samen werken met  management en medewerkers, krijgt de verandering gestalte.

Wij werken aan de tastbare zaken als organisatievisie, strategie, inhoud en financiën, werkafspraken vaardigheidsontwikkeling. Tegelijkertijd werken we aan dat wat minder tastbaar en grijpbaar, maar altijd aanwezig en vaak bepalend is: dat wat zich tussen mensen afspeelt. Aandacht voor emoties, zingeving en energie, aandacht voor de betekenis die medewerkers aan hun werk, hun baan en de organisatie hechten. Alleen als medewerkers werkelijk overtuigd zijn van nut en noodzaak, kan de verandering starten.

Veranderbereidheid of verandermoeheid

Lees het artikel over wat helpt om de weerstand tegen veranderen
om te buigen: een bewuste houding aannemen.


Transities 
in het sociale domein

Als gevolg van de decentralisaties hebben veel maatschappelijke en ambtelijke organisaties te maken met ingrijpende veranderingen in hun structuur en werkwijze.
Zie Transities in het sociale domein en Ondersteuning bij transities.