Procesbegeleiding: echte steun bij opzet en voortgang 

Vaak zoekt een organisatie iemand die gewoon even helpt bij een lastig proces.
 • Men weet best wat men wil, maar het helpt als iemand een proces ontwerpt zodat alle betrokkenen op de juiste manier aangehaakt zijn.
 • Bij bijeenkomsten waar allerlei belangen spelen, is het prettiger wanneer er een onafhankelijke procesbegeleider is.
 • In een veranderproces helpt een procesbegeleider om aandacht te houden bij de mensenkant van de verandering.
Procesbegeleiding

Procesbegeleiding

Voorbeelden van rollen
bij procesbegeleiding

Bij gebiedsontwikkeling: 
krachtenveldanalyse maken, procesontwerp inbrengen, stakeholderbijeenkomsten voorbereiden en leiden

Bij organisatieverandering:
ontwikkelteam ondersteunen, plan van aanpak maken, interventies plegen gericht op koers houden en iedereen meenemen

Bij vernieuwing in de medezeggenschap:
het juiste gesprek organiseren, mensen behoeden voor oud gedrag en helpen naar nieuw gedrag, toekomstgericht en concreet blijven
Procesbegeleiding door De Beuk betekent:
 • Er ligt een helder ontwerp voor een stappenplan.
 • Alle belanghebbenden worden betrokken.
 • Kaders en tijd worden bewaakt.
 • Het procesontwerp versterkt de inhoudelijke ambities.

 Onze procesbegeleiders
 • verbinden inhoud en proces
 • geven ruimte aan diversiteit
 • zorgen voor de funfactor én resultaat
 • weten gevarieerde werkvormen in te zetten.

Meer lezen

Artikelen uit ons BeukBlad:
• Stilstaan om vooruit te komen 
• Proces is vliegwiel voor verandering
Als het stokt
• Medezeggenschap van onderen


Brochure over werkvormen:
Heidagen en happenings