Democratie de diepte in 

Deep Democracy is ‘in’. Het spreekt ons, adepten van vernieuwing in de democratie, vanzelfsprekend aan. Net zo goed als wanneer David van Reijbrouck zijn ideeën over andere vormen van burgerbetrokkenheid ontvouwt. Dan bespreken we binnen De Beuk zijn pamflet ‘Tegen verkiezingen’  en passen we zijn ideeën over loting en G1000 toe in onze opdrachten.
De herkomst van Deep Democracy is Zuid-Afrika. Na de formele opheffing van de apartheid begin jaren '90, was een enorme omslag in het denken nodig. Hoe kun je omgaan met verschillen terwijl je bent opgevoed in een samenleving gekenmerkt door het maken en uitvergroten van verschillen? Hoe raak je en blijf je in gesprek met mensen die voorheen ‘de anderen’ waren waar je met je rug naar toe leefde?
Deep Democracy


Miniconferentie
Inclusief toezicht

Op 30 mei organiseerden we een miniconferentie voor toezichthouders, commissarissen en bestuurders in het maatschappelijke domein.
Eerst Jitske Kramer over Deep Democracy, diversiteit en inclusie. Daarna toepassing van DD-methodieken: check-in, gesprek op voeten, pijlen gooien. Over nieuwe manieren van werken in toezicht. 

Meer informatie:
Annemarie Reintjes
06 10 558 559

Zie de website.
Bekijk de foto-impressie.
Lees de blogs.

De wijsheid van de minderheid 

Bij Deep democracy gaat het over benutten van de wijsheid van de minderheid. Grondlegster van de methode is de Zuid-Afrikaanse psycholoog Myrna Lewis.
In een interview in De Volkskrant zegt zij over de methode in de Zuid-Afrikaanse context: "Iedereen moest ertoe worden aangezet zich eerlijk uit te spreken. Als de minderheidsstem wordt gesmoord, wordt de kiem gelegd voor verzet, voor sabotage. Alle angsten, ook die van de blanke manager voor omgekeerd racisme, kwamen aan bod."
In de Nederlandse setting zijn centrale elementen: bewustwording van eigen vooroordelen en via confrontatie met het eigen ongemak stappen zetten om onderlinge spanningen te verminderen.

Het gesprek op voeten

We passen de methodiek ‘het gesprek op voeten’ toe bij het uitdiepen van een lastig onderwerp in een team. Wat ons er onder meer aan bevalt, is dat degenen met een minderheidsstandpunt er gewicht door krijgen en dat het standpunt kan worden benut om het meerderheidsbesluit te verrijken en versterken, zonder dat minderheden zich hoeven te voegen. Door het toepassen van deze werkvorm wordt ook meteen visueel inzichtelijk wat voor gewicht een mening heeft.

Zaken die raken

We benutten Deep Democracy ook om sneller in gesprek te komen over ‘zaken die raken’ in de groep. Het besef dat iets wat door iemand wordt geuit (een mening, emotie, waarneming) niet alleen van die persoon is, maar in en van de groep is, helpt om het op te pakken, te benutten en te verspreiden.

Inclusief werken 

We omhelzen Deep democracy omdat het aansluit bij onze behoefte om inclusief te werken, om teams en organisaties en liefst ook de samenleving beter te laten functioneren. In opdrachten over samenleven in een wijk vol verschillen. In begeleiding van lastige besluitvormingsprocessen waar ondernemingsraden en gemeenteraden voor staan. Bij ondersteuning van organisaties die kwesties zoals radicalisering beter willen snappen en bespreekbaar maken.

De Beuk en Deep Democracy

Met alle Beukcollega’s samen deden we de opleiding ‘Deep democracy level 1’. Sommige collega’s hebben inmiddels ook level 2 en 3 gedaan bij de Academie voor Organisatiecultuur.

Het brengt ons een uitbreiding van ons palet aan werkvormen voor
'het goede gesprek'.

Door onze ervaringen in opdrachten bijeen te brengen en erop te reflecteren (zowel met Deep Democracy als met burgerparticipa-tie à la Van Reijbrouck) verbinden we onze professionele bagage aan onze maatschappelijke drijfveren.