Gespreksleiding: onafhankelijk en creatief 

Bijeenkomsten hebben baat bij een onafhankelijke gespreksleider die boven de partijen en hun belangen staat.
Iemand die doorvraagt bij onduidelijkheid.
Die ook reageert op de onderstroom.
Die het tempo bewaakt, bij het inzakken van de concentratie een versnellende interventie pleegt en bij oplopende emoties vertraagt.
Die steeds het beoogde resultaat voor ogen houdt.
Die zorgt voor op tijd beginnen en eindigen. 

Gespreksleiding

Gespreksleiding

Ervaren gespreksleiders

Wij worden vaak ingeschakeld als gespreksleider.
Bij kleine en grote bijeenkomsten, door overheden, organisaties en samenwerkingsverbanden.
• stadsgesprekken
• bewonersavonden
• debatten
• medewerkersbijeenkomsten
• bijzondere teambijeenkomsten
• werkconferenties

Stadsgesprekken

Gespreksleiding begint bij de voorbereiding 

Onze gespreksleiders denken ook altijd mee in de voorbereiding.
  • Is het doel van de bijeenkomst duidelijk?
  • Zijn de juiste gesprekspartners betrokken?
  • Zijn de sprekers goed ingepraat?
  • Heeft de uitnodiging de juist toon?
  • Zit er een goed ritme in het programma?
  • Zijn de praktische voorwaarden goed geregeld: ruimte, opstelling, techniek, catering? 

Trainingen in voorzitten

De Beuk verzorgt geregeld trainingen in voorzitterschap.
Bijvoorbeeld voor raadsleden die commissievergaderingen gaan voorzitten.
Of ambtenaren die bewonersavonden gaan leiden.
Of voorzitters van ondernemingsraden.
Of leidinggevenden die teamvergaderingen voorzitten.
Of projectleiders die af en toe stakeholderbijeenkomsten leiden. 

Meer informatie

Onze brochure over werkvormen voor bijeenkomsten: 
Heidagen en happenings

Dorien de Wit
06 20 13 53 28
doriendewit@beuk.nl

Annemarie Reintjes
06 10 558 559
annemariereintjes@beuk.nl

Begeleiding van heftige maatschappelijke discussies 

Dorien de Wit schreef een blog over voorbereiding en samenspel door de bestuurder en de gespreksleider. En een vervolg over alternatieven. 
Lees deze blogs (oktober 2015)