BeukAcademie 
Participatie

Workshops Burgerparticipatie

Krachtenveld­analyse, methodieken en werkvormen, procesontwerp, onderhandelen, weerstand, priming en framing, large scale interventions, e-participatie

Leerdagen Overheidsparticipatie

Voor ambtenaren die burger­initiatieven willen ondersteunen. Rondom communicatieve vaardigheden, netwerken en verbindingen leggen, belemmeringen wegnemen.

Participatiepercussie


Voor participatiepioniers in gemeenten, corporaties en organisaties voor zorg en welzijn. Over het nieuwe samenspel tussen overheid, organisaties en maatschappelijke initiatieven.