Procesontwerp voor participatie
Hoe zet je een goed proces voor participatie op? Wie en wat heb je daarbij nodig? Hoe bepaal je het kader en daarmee de beïnvloedingsruimte? Wat is dan het geschikte niveau van participatie, voor welke trede van de participatieladder kiest de gemeente? Hoeveel flexibiliteit bouw je in voor omgaan met kansen en lastigheden tijdens het traject?
Handvatten om met een procesontwerp aan de slag te gaan, uitgaande van eigen praktijkervaringen.

Krachtenveldanalyse maken
Waar moet je aan denken bij een krachtenveldanalyse? Hoe maak je een inventarisatie van personen en organisaties die bij het onderwerp betrokken zijn en van hun belangen en hun invloed? Hoe schat je in wat er volgens betrokkenen inhoudelijk zou moeten gebeuren?
Wat levert een krachtenveldanalyse op? Hoe concludeer je eruit waar je in het participatietraject rekening mee moet houden en op welk moment en met welke communicatie je de belanghebbenden betrekt?

Werkvormen en methodieken
Welke methodieken zijn er te gebruiken voor participatie? Bij wat voor situatie zijn welke werkvormen effectief? Welke creatieve werkvormen zijn er voor kennismaken, ideeën vormen, meningen ophalen, standpunten uitwisselen, visie ontwikkelen, een thema verrijken?

Lastige bijeenkomsten leiden
Hoe open je een bijeenkomst? Hoe vat je samen? Wanneer en hoe moet je doorvragen? Hoe creëer je een open en veilige sfeer? Hoe reageer je bij lastige vragen? Hoe ga je om met tegendenkers?

Priming en framing bij bewonersavonden
Welke invloed heeft het onbewuste op hoe mensen informatie oppakken en hun mening vormen? Hoe kun je met inzicht in priming en framing bewonersavonden optimaal organiseren en inrichten?

Samenwerken met wisselende petten
In de schuivende rol van de overheid naar regisseur en samenwerkingspartner kan het gebeuren dat u de ene keer als opdrachtgever aan tafel zit en de andere keer als meedenker. Dat vraagt schakel- en onderhandelingskunst. Welke vormen van onderhandelen en samenwerken passen in welke situatie? We zoomen in op het laboratorium, de arena en de markt. Wat zijn de verschillen in de voorbereiding en in de gesprekstechniek?

E-participatie
Online participatie is hot! Via e-participatie kunnen bewoners zich uitspreken over een besluitvormingsproces (politieke participatie). Ook is e-participatie in te zetten om bewoners mee te laten denken over plannen (beleidsparticipatie). Tenslotte kan e-participatie bijdragen aan de onderlinge betrokkenheid van bewoners en hun organisatievermogen versterken (sociale participatie). Welke mogelijkheden zijn er voor e-participatie en hoe zet je deze middelen effectief in?

Ons brein en weerstand tegen verandering
Met kennis van hoe onze hersenen werken is te snappen hoe weerstanden 'opeens' kunnen ontstaan en ook 'zomaar' kunnen verdwijnen. We gaan in op actuele inzichten over SCARF en over systeem 1 en 2.

Large Scale Interventions
Wat zijn de principes van Large Scale Interventions, ook wel Whole Scale Change genoemd? Hoe en wanneer zijn ze toepasbaar? Actieve kennismaking met een aantal lsi-methodieken, zoals World café en Open space.

Stadsgoogle
Wat gemeenten en maatschappelijke organisaties willen met participatie, is naar de mensen toe gaan en gevonden worden. Aan de hand van de methodiek Stadsgoogle wisselen we daarvoor tips en ideeën uit, do's en don'ts. En vooral gaan we in op hoe je er een echt evenement van maakt.

Workshops Burgerparticipatie 

Workshops Burgerparticipatie

Meer informatie

Er zijn diverse combinaties van workshops mogelijk, voor een bijeenkomst die helemaal aansluit bij uw eigen wensen.

Annemarie Reintjes: 0610558559

Annemiek Meinen: 06 83004505

Dorien de Wit: 06 20 13 53 28

Wilma Ruis: 06 53 31 68 29