Presentatietraining: oefenen - nabespreken - toepassen

In onze manier van werken stellen we het oefenen centraal. Theoretische inzichten vertalen we in praktische handvatten. De deelnemers oefenen in diverse (fictieve) settingen vanuit de eigen praktijk. We bespreken de presentatieoefeningen aan de hand van videoregistraties. De sterke kanten en kwaliteiten van de presentaties worden gezamenlijk geëvalueerd, alsmede de­ mogelijke verbeteringen.

De Beuk werkt meestal met 10 tot 12 personen in een groep onder begeleiding van twee trainers. Dat maakt intensief oefenen mogelijk in wis­selende groe­pen. 

Presentatie en omgaan met mediaPresenteren omgaan media

Onze theorie voor presentatietraining: vang die aandacht

Op basis van jarenlange ervaring ontwikkelden we  De Beuk een eigen theoretisch kader voor onze presentatietraining. De kernelementen zijn:

  • 'semiotic overload' en de consequenties ervan voor effectieve informatieoverdracht
  • de noties priming en framing omdat ook onbewuste signalen invloed hebben op de luisteraar
  • doelgroepanalyse: weten wie je wilt bereiken en onderzoek doen naar de behoeften, belangen en beweegredenen van beoogde ontvangers
  • een dynamische kern van de boodschap construeren
  • imago hanteren als een sturingsinstrument voor de individuele presentatietechniek
  • aandacht voor impressiemanagement en het belang van 'belevenis'
  • de manier waarop je je verhaal brengt: hoe kom je over, hoe kun je werken aan authenciteit en overtuigingskracht?
Meer informatie


Annemiek Meinen: 06 8300 4505

Tom Leest: 06 52 32 00 88


Bekijk onze animatiefilmpjes
Presenteren - inhoud 
Presenteren - vorm