Onze theorie voor presentatietraining: vang die aandacht

Op basis van een jarenlange ervaring ontwikkelde De Beuk een eigen theoretisch kader voor haar presentatietraining. Kernelementen van deze presentatietraining:

  • theoretische achtergrondinformatie over 'semiotic overload' en de consequenties ervan voor effectieve informatieoverdracht
  • de structuur en de samenhang van een goede presentatie
  • goed gebruik van presentatiemiddelen
  • aandacht voor de manier waarop je je verhaal brengt: hoe kom je over, hoe kun je werken aan authenciteit en overtuigingskracht?

Ken uw publiek

  • een degelijke doelgroepanalyse maken: weten wie je wilt bereiken en onderzoek doen naar de behoeften, belangen en beweegredenen van beoogde ontvangers
  • een dynamische kern van de boodschap construeren 
  • imago hanteren als een sturingsinstrument voor de individuele presentatietechniek
  • aandacht voor impressiemanagement en het belang van 'belevenis'
  • de relatie tot het gewenste imago van de organisatie

Kernelementen van presentatietraining


U kunt bij ons terecht voor:

Presenteren

Omgaan met de media

Debatteren

Actief luisteren

Informatie ordenen en beoordelen

Inzetten van social media