Drie bijeenkomsten met inzichten voor de toekomst
De Beuk Organisatieadvies biedt een reeks van drie bijeenkomsten aan voor programmamanagers en programmamedewerkers van allianties in internationale samenwerking. Drie dagdelen met een netwerklunch in Utrecht.

Via MFS2 en andere subsidiekanalen hebben veel organisaties de afgelopen jaren ervaring opgedaan met samenwerking in allianties.
De aanloop naar het tijdperk na 2015 is een mooie aanleiding om die ervaringen te verzamelen en toe te passen op wenselijke effectiviteitssprongen.
De focus ligt bij de vraag: wat werkt en wat kan in de toekomst beter?

Samenwerken
in allianties


Samenwerken in allianties

Programmaopbouw

 • De insteek van de drie sessies is inhoudelijk, reflectief en praktisch: ontwikkelingen in samenwerking duiden, best practices genereren en effectiviteitsslagen maken.
 • Elke bijeenkomst omvat een inspirerende gastspreker, een verhaal uit de praktijk, het inbrengen van eigen vragen door de deelnemers, het bespreken van dilemma's vanuit het perspectief van een veld in beweging en het trekken van conclusies voor allianties nu en na 2015.
 • De resultaten van elke sessie worden samengevat en nagestuurd met een selectie van relevante wetenschappelijke artikelen.
 • Bijeenkomst 1: Samenwerking organiseren

  Werken in allianties vraagt om het delen van ambities en het vinden van een passende samenwerkingsvorm. Hoe bouw je een flexibele organisatie met een goede balans tussen reguleren, verbinden en eigenaarschap? Hoe dient de organisatiestructuur de gezamenlijke ambities? Welke elementen helpen en voor welke elementen zou een alternatief beter zijn?
  De eerste bijeenkomst draait om het leren van inzichten over samenwerking uit de praktijk en de wetenschap.
  --- Vorige keer was gastspreker prof. Pieter Glasbergen, die onderzoek deed onder Global Action Networks en de Ladder van Partnerschapsactiviteit ontwikkelde.

  Bijeenkomst 2: Meerwaarde benutten

  In allianties werk je samen met verschillende partners, met een aanvullend aanbod, een ander bereik, een andere werkwijze. Die verschillen leiden tot meerwaarde als innovatie, leren, meer kunnen leveren dan als organisatie alleen. Maar ook tot botsingen in werkstijl en ambitie, door verschil in ervaring en omvang.
  De tweede bijeenkomst gaat over het benutten van de meerwaarde van samenwerking, waarbij ook omgaan met conflicten en onderhandelen hoort.
  --- Vorige keer was gastspreker prof. Sandra Schruijer, die onderzoek deed naar de dynamiek van interorganisationele samenwerking.

  Bijeenkomst 3: Leiding geven aan resultaat

  Bij het implementeren van samenwerkingsprogramma's hoort ook het meten en aantonen van resultaat. Bij het volgen van de voortgang en het afleggen van verantwoording is het de kunst administratieve overlast te vermijden en de impact van de resultaten goed naar voren te laten komen. BuZa stelt in toekomstige samenwerkingsverbanden het werken met een Theory of Change verplicht.
  De derde bijeenkomst behandelt welke succeservaringen er zijn met ToC en hoe die behulpzaam kan zijn bij de noodzaak en de wens om impact aan te tonen.
  Hierbij gaan we ook in op leiderschap in relatie tot Theory of Change.
  --- Vorige keer was gastspreker Marijke Priester, die als programmamanager van de SRHR Alliantie werkt met de ToC als inhoudelijk leidend principe en leerproces.

  Praktische gegevens

 • De data voor de volgende reeks moeten nog worden vastgesteld.
 • Elke bijeenkomst duurt 5 uur, inclusief inloop en lunch.
 • In een aangename locatie in Utrecht
 • Begeleiding door Dorien de Wit en Karen Kraan
 • Minimaal 10 deelnemers
 • Kosten € 595,- voor de hele reeks en € 225,- voor een losse bijeenkomst, beide vrijgesteld van BTW

 • Meer informatie

  Een uitgebreide beschrijving van de sessies is te vinden in de pdf Samenwerken in allianties.

  Je kunt contact opnemen met
  Dorien de Wit: 06 20 13 53 28

  Karen Kraan: 06 38 31 71 65