Trainingen voor ondernemings-raden

Voorzitters en secretarissen

Tweedaagse cursus met een terugkomdag na drie maanden.
Voor DB-leden van verschillende ondernemingen samen.
Vooraf telefonische interviews over de leerwensen, om het programma te laten aansluiten bij de behoeften.

Goede start
voor de nieuwe OR

Welke rol wil de OR wil hebben?
Welke kennis en vaardigheden zijn nodig? Hoe willen de OR-leden samenwerken? Hoe wordt de OR een hecht team? Wat wil de OR in zijn werkplan opnemen?


Meer effectiviteit
voor de ervaren OR

Maatwerk deskundigheids-bevordering om de inhoudelijke kennis op te frissen en uit te breiden, om te reflecteren voor meer inzicht en om de vaardigheden uit te breiden.

Arbeidsvoorwaardenlift

Hoe kan de OR meer invloed krijgen op de arbeidsvoorwaarden?  
Welke aanpak is mogelijk en haalbaar? Hoe is het huidige pakket te verbeteren? Hoe kunnen de medewerkers participeren?