Invloed op arbeidsvoorwaarden, ook zonder CAO

Ook als uw organisatie niet onder een CAO valt, kunt u als OR invloed uitoefenen op de arbeidsvoorwaarden. Hiervoor heeft De Beuk de Arbeidsvoorwaardenlift ontwikkeld.
Werknemers oefenen graag invloed uit op hun eigen arbeidsvoorwaarden.
In organisaties die niet onder een CAO vallen, stellen bestuurders vaak eenzijdig de arbeidsvoorwaarden vast. Dat kan anders: de OR heeft mogelijkheden tot medezeggenschap in de arbeidsvoorwaarden.
Dit is niet alleen in het belang van de medewerkers: goede arbeidsvoorwaarden en actieve medezeggenschap maken een organisatie tot een aantrekkelijke werkgever.

Arbeids-voorwaardenlift


Bernard Jan de Groot

Arbeidsvoorwaardenlift

Passende arbeidsvoorwaarden

De Arbeidsvoorwaardenlift is een programma van een dag waarin de OR onderzoekt hoe hij in de eigen organisatie meer invloed kan krijgen op de arbeidsvoorwaarden. Denk aan de hoogte van de loonsverhoging, aanpassing van vakantiedagen en opleidingsbudgetten.

De arbeidsvoorwaardenlift is een drieluik:

Lift mee

De Beuk neemt u mee langs de mogelijkheden om tot collectieve arbeidsvoorwaarden te komen. Hoe gaat dat in zijn werk en welke aanpak heeft de voorkeur van de OR? Waar wil de organisatie naar toe, wat voor type medewerkers horen daarbij en wat voor soort arbeidsvoorwaarden?
Wat is haalbaar? Is uw bestuurder ook vatbaar voor uw argumenten over invloed op arbeidsvoorwaarden en hoe komt u tot een win/win situatie?
Tijdens een korte rit verkennen wij drie mogelijkheden voor medewerkers om inspraak krijgen op hun arbeidsvoorwaarden: individueel, door de OR of door vakorganisaties.

Facelift

In een workshop lopen we door het huidige pakket arbeidsvoorwaarden heen en kijken welke voorwaarden niet meer gebruikt worden en welke geactualiseerd of herschreven kunnen worden. De arbeidsvoorwaarden worden 'gelift'.

Participatielift

Wij onderzoeken per cluster arbeidsvoorwaarden welk niveau van participatie wenselijk en haalbaar is (in totaal zijn er vijf niveaus van participatie, van inspraak tot cocreatie). Op welk niveau wilt u terecht komen? Hoe betrekt u de medewerkers daarbij en hoe gaat u dit in het gesprek met de bestuurder vormgeven?

Bernard Jan de Groot bedacht de Arbeidsvoorwaardenlift. 

Hij is arbeidsjurist en een ervaren onderhandelaar over arbeids­voorwaarden.

Lees ook het interview met hem in OR Informatie: 
De OR als onder­handelaar over arbeidsvoorwaarden. 

Meer informatie?
06 82 05 84 55
bernardjandegroot@beuk.nl