Training: voor meer effectiviteit

Ook een ervaren ondernemingsraad heeft baat bij een training: vaardigheden opfrissen en verdiepen, reflecteren op de interne samenwerking als team, zoeken naar effectief samenspel met bestuurder, HRM, leidinggevenden en collega's in de organisatie, een actueel inhoudelijk thema uitdiepen.
Deskundigheidsbevordering voor meer kennis, kunst en kunde: nieuwe inzichten, nieuwe vaardigheden, nieuwe spirit!

De Beuk biedt maatwerk cursussen: we hebben vooroverleg met alle OR-leden over hun wensen en zorgen. We spreken vooraf ook de bestuurder en de HR-manager over hun ideeën en gedeeltelijke deelname aan het programma.

Training voor de ervaren OR 

Training voor de ervaren OR

Meer inhoudelijke kennis

• arbeidsomstandigheden
arbeidsvoorwaarden
• begrotingscyclus
• flexibilisering werktijden
• fusie en reorganisatie
• werkkostenregeling


Het juiste bureau kiezen

Lees meer over tips bij het maken van de keuze voor een bureau voor een OR-training.

Meer inzicht

• actuele ontwikkelingen in branche of samenleving
• duurzame inzetbaarheid
• integriteit
• onderhandelingsstijlen
strategisch handelen
• vertaling van CAO, wetgeving en WOR naar de praktijk

Meer vaardigheden

• communicatie met de achterban
• conflicthantering
• effectief vergaderen
• feedback geven en ontvangen
• financiële stukken lezen
• netwerken
• omgaan met media
• onderhandelen
• presentatie houden
• timemanagement