Training: goede start voor een nieuwe OR
Met een starttraining snel na de installatie kan een nieuwe ondernemingsraad zijn werkzaamheden voortvarend oppakken.
De leden onderzoeken samen wat voor OR zij willen zijn, welke kennis en vaardigheden zij nodig achten en welke kwaliteiten ze in huis hebben.
Ze maken afspraken over de taakverdeling en bepalen waarmee ze op welke manier aan de slag gaan.
Het programma is altijd maatwerk: we hebben vooroverleg met alle OR-leden over hun leerwensen. In overleg met de OR hebben we vooraf contact met de bestuurder en HR-manager over hun ideeën en over gedeeltelijke deelname aan de training.

Training voor de nieuwe OR


Training voor de nieuwe OR

Training voor de nieuwe OR 1

Voorbeelden voor de invulling - met afwisselend bespreking en oefeningen:

  • Teambuilding: kwaliteiten en samenwerking in de raad
  • De WOR in de praktijk: een quiz en praktijkvoorbeelden
  • Rollen van de OR: belangenbehartiger, beleidsbeïnvloeder, hoeder van de betrokkenheid, controleur
  • Gesprek met de bestuurder over ambities met de medezeggenschap en de samenwerking
  • Vaardigheden zoals onderhandelen, effectief vergaderen, presenteren
  • Het maken van een werkplan

De cursuslocatie

De OR kiest op welke locatie de training plaatsvindt en verzorgt de reservering.
De Beuk doet desgewenst suggesties voor goede accommodaties in verschillende delen van Nederland.