Tweedaagse op basis van eigen leerwensen
Voorzitters en secretarissen van ondernemingsraden hebben als het dagelijks bestuur van de raad specifieke taken en verantwoordelijkheden. Zij hebben er veel profijt van om ervaringen te delen met DB-leden van andere OR-en. Daarvoor organiseert De Beuk een tweedaagse cursus. 

Maatwerk
Voorafgaand aan de training interviewen we alle deelnemers telefonisch over hun leerwensen. We sluiten het programma nauw aan bij hun behoeften.

Voorzitters en secretarissen
Meer informatie 


Training voorzitters en secretarissen

In eerdere tweedaagse trainingen voor voorzitters en secretarissen kwamen onderwerpen aan bod als:

  • het krachtenveld waarbinnen voorzitters en secretarissen opereren
  • een OR-vergadering en een Overlegvergadering voorzitten 
  • leiding geven aan de besluitvorming binnen de OR
  • het DB als team en de rol van een ambtelijk secretaris
  • het OR-team coachen en de (kern)kwaliteiten van de leden benutten
  • het mandaat van het DB bij het formele overleg en bij informeel overleg
  • valkuilen voor voorzitters en secretarissen
  • communiceren met de bestuurder en met de achterban
  • planmatig werken
  • technische aspecten: agenda, notulen en stukken lezen