Morele besluiten en integriteit

De Beuk biedt dilemmatrainingen om het morele oordeelsvermogen te scherpen.
  • We werken met de methodiek van het zevenstappenplan om morele dilemma's te ontrafelen. De deelnemers oefenen stapsgewijs met zelf ingebrachte casussen.
  • Ook ontwikkelden we dilemmakaarten speciaal voor raadsleden, colleges van burgemeester en wethouders, ambtenaren bij gemeenten en ambtenaren bij provincies. De deelnemers kiezen een casus die hen aanspreekt en geven aan wat zij zelf in een dergelijk geval zouden doen.
    De anderen uit hun groepje brengen dan variaties aan in de geschetste situatie en vragen net zo lang door ("Maar wat als ...?") totdat duidelijk is waar het omslagpunt ligt en welke argumenten en waarden lijkbaar doorslaggevend zijn.
Integriteit

Dilemmatrainingen integriteit
Lees de blog van Annemiek
over het bespreken van integriteit
binnen gemeenteraden.

Meer informatie

Annemiek Meinen
06 83 00 45 05

Tom Leest
06 52 32 00 88

Annemarie Reintjes
06 10 558 559Dilemmakaarten integriteit